Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

11 februari 2013

Klubbmästerskap 2 mars


Nu drar vi igång klubbens första vinter KM.

Anmälan sker mellan kl. 07.30 - 08.00 på plats i Hästholmen lördag den 2:a mars. Reservdag söndag den 3:e mars.
Anmälan kostar 100 kr. per Team.
Kaptensmöte kl. 08.00 och fri start direkt efter avslutat kaptensmöte.
Målgång kl. 16.00. Då ska startbrickan vara inlämnad på tavlan. Även om teamet inte fått fisk måste brickan hängas tillbaka. Team som inte hänger tillbaka brickan i tid blir diskade.
Minst en person i båten måste vara medlem i klubben för att Teamet ska få delta.
Namnet på Teamet som anmäls i Km:et ska alltid tillhöra en medlem i klubben.
Ensamfiskare är välkomna att delta, bara man är medlem.
Alla deltagande båtar måste utgå från Hästholmens hamn.
Fisk som får vägas in i är: Röding, Öring minst 52 cm, Lax minst 62 cm och Sik minst 40 cm.
Mätning sker med ovikt stjärtfena.
Max 6 st. fångade och ilandförda fiskar per team. Ensamfiskare max 3 fiskar.
Poängberäkning kommer att ske vid invägning. 20 poäng per godkänd fisk och 10 poäng per kilo invägd fisk.
Max 10 beten/båt.
Lekfärgad fisk vägs inte in.
Övriga regler enligt fiskestadgan för Vättern.

Tävlingsdeltagare som bryter mot tävlingsbestämmelserna eller gällande bestämmelser för
fiske och sjöfart utesluts ur tävlingen.

Håll avstånd till andra båtar. Både vid fiske och under transportsträckor.
Medlemskap i klubben går att lösa vid anmälan. (Men helst innan för snabb anmälan)

2 st glastrofe'er med box är nu beställda till Vinter KM och ett till Sommar KM. Detta är inget vandringspris utan detta pris behålls av KM.ets segrare.

Vid frågor ring Magnus Tel: 070-2092057