Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

30 juni 2018

18 juni 2018

Nattdraget 30 juni, med medlemsmöte kvällen innan!

Tyvärr så lyckades inte HFK hålla undan mot Hjo i årets nationaldagstävlingen heller. Detta får verkligen inte bli en vana, så nästa år då ni....

Nästa tävling i HFK är Nattdraget som är en morgontävling. Lördag morgon, 30 juni kl 03.00 går starten. Efter det så har vi gemensam frukost med prisutdelning :)

Vi kommer även att ha ett medlemsmöte på fredagskvällen innan (29 juni kl 19.00) , då våran ordförande Gesse valt att kliva av sin post som ordförande och sina andra uppdrag i klubben. Vi får då diskutera hur vi går vidare, och så även passa på att tända grillarna.

Fredag 29 juni kl 19.00: Medlemsmöte i klubblokalen. Om ni önskar grilla så tänder vi dom på kvällen. Bara att ta med mat och dryck. Även anmälan till morgondagens tävling kan ske.

Lördag 30 juni kl 03.00: Fisketävling se fullständiga regler på tävlingsregler sidan. Bara att scrolla ner till Nattdraget.

Lördag 30 juni kl 09.00: Invägning med frukost och prisutdelning efter. Klubben står för frukosten bara ni anmäler till Henrik Strand innan på 070-5177475.


Tävlingsregler i korthet:

Släpfisketävling som arrangeras tidig försommarmorgon för medlemmar i HFK. Efter tävlingen avnjuts gemensam frukost med prisutdelning :)

Tävlingsledning:
Hästholmens fiskeklubbs aktivitetskommitté och styrelse med kontaktpersoner:
Henrik Strand  070-5177475  henrik.strand@edu.mjolby.se
Jonas Andersson 070-8975277  jsa@ho.tranas.se

Anmälan:
Betalning 200 kr/team sker i Hästholmens hamn (Klubblokalen) kvällen innan kl.19-21 eller kl.02.45 - 02.55 tävlingsmorgonen. Vid betalningen lämnas startbrickor ut. Fri start kl 03.00. Medtag helst jämna pengar till startavgift. 50kr av startavgiften/team går till Mer lax i Vättern http://merlaxivattern.se/ och återstående 150 kr till priser och frukost.

Då det ingår frukost som avnjuts efter att tävlingen är avslutad (ca 09.30) i startavgiften, så måste en föranmälan ske för att klubben ska veta hur mycket mat som ska köpas in.
Föranmälan om att ni kommer, och hur många i teamet, görs till Henrik senast 12.00 dagen innan.

Fisketider:
Start: Fri start kl.03.00
Målgång: Teamets startbricka måste hänga på bricktavlan i Renshuset senast kl.09.00, annars diskas teamet.

OBS!
Alla team måste hänga upp sin bricka senast kl. 09.00, oavsett man har någon fisk att väga in eller ej. 

Invägning:
·         Invägningen börjar ca 09.10

·         Fisk som får vägas in är: Röding och Öring minst 52cm, Lax minst 62cm och Sik minst 40cm. Mätning sker i naturligt tillstånd (dvs. ej ihopvikt stjärtfena). OBS. Max 4 rödingar/team får vägas in vid 2 personer eller mer i båten. Max 2 rödingar vid ensamfiske, enligt Vätternstadgarna.

·         Max 6 fiskar får vägas in, och det team som har störst sammanlagd vikt på sina fiskar vinner Nattdraget.

Övriga regler för tävlingen:
·         Minst en person i båten måste vara medlem i klubben för att Teamet ska få delta. Namnet på Teamet som anmäls ska alltid tillhöra en medlem i klubben.

·         Ensamfiskare är välkomna att delta, bara man är medlem.

Priser:
1-3 plats får utdelat pengapriser av inkomna startavgifter (120kr/startande team)