Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

19 maj 2014

Visning av trollingbåtar 14 juni

Hästholmens Fiskeklubb kommer att ha en visningsdag i Hästholmens hamn då vi ska visa trollingbåtar med fiskeutrustning samt förklara hur trollingfiske går till.
Dagen för detta är den 14 juni mellan kl. 10.00 - 14.00.
Vi kommer att ha båtar både på land och i sjön vid kajen.
Vi behöver nu några medlemmar som kan komma denna dag och visa upp sina båtar.
Hör av er till ordföranden på tel. 070-2092057.
Det kommer även att finnas några medlemmar på plats denna dag som då säljer beten.

16 maj 2014

Nytt Årets Klubbrekord på östersjölax

Tomas Larsson i Team Silver Sweden fick idag denna östersjölax som nu är Årets Klubbrekord på östersjölax.
Laxen var 110 cm lång och vägde 13,58 kg. Laxen högg på en löja.

15 maj 2014

Klubbfight Hästholmen mot Hjo


Plats: Fredagen den 6 juni (Nationaldagen) i Hjo hamn

Arrangör: 

Hjo fiske och båtklubb och Hästholmens fiskeklubb

Tävlingsledning:

Hjo Fiske och Båtklubb och Hästholmens Fiskeklubb med kontaktpersonerna:

Jonas Andersson 070-8975277

Tommy Geidenmark 070-5610860

Håcan Nilsson  070-9959580

Pierre Rydén 070-6812305

Regler för tävlingen:

·         Klubbtävling mellan klubbarna Hjo och Hästholmens Fiskeklubbar. Tävlingen genomförs nationaldagen, om vädret så tillåter. Vid inställd tävling på grund av dåligt väder, så skjuts inte tävlingen upp till annat datum, utan man får ta nya tag nästa år igen på samma plats som det skulle varit året innan. 

·         Minst en person i båten måste vara medlem i en av klubbarna för att Teamet ska få delta i tävlingen. Namnet på Teamet som anmäls i Klubbfighten ska alltid tillhöra en medlem i någon av klubbarna.

·         Anmälan kl. 08.30 - 08.50. Vid anmälan lämnas startbrickor ut, eller startdokument. Minst ett mobilnummer/båt måste anges vid anmälan för att få starta.

·         Anmälan kostar 250 kr per Team och sker i Hästholmens/Hjos hamn. Medtag helst jämna pengar till startavgift. Av startavgiften (250 kr) går 50 kr till Mer lax i Vättern http://merlaxivattern.se/ och 200 kr till priser. Alltså inget behålls av klubbarna.

·         Kort kaptensmöte sker vid hamnen kl. 08.50, då anmälan ska vara klar, obligatorisk närvaro av teamets kapten. Fri start efter avslutat kaptensmöte.

·         Målgång är kl. 15.00. Då ska startbrickor/startdokumentet vara inlämnade. Ej inlämnade startbrickor/startdokumentet i tid, innebär diskning ur tävlingen.

·         Invägning påbörjas efter kl. 15.00 i hamnen och prisutdelning sker snarast därefter.

·         Max 6st fiskar/per team får vägas in. Ensamfiskare max 3st ilandförda.

·         Fisk som får vägas in är: Röding och Öring minst 52cm, Lax minst 62cm och Sik minst 40cm. Mätning sker i naturligt tillstånd (dvs. ej ihopvikt stjärtfena). OBS. Max 4 rödingar/team får vägas in vid 2 personer eller mer i båten. Max 2 rödingar vid ensamfiske. Enligt Vätternstadgarna.

·         All fisk får vägas in av lax, öring, röding och sik, oavsett lekfärg.

·         Poängräkning, där man plussar ihop poängen på alla båtar i en klubb och delar på antal startande båtar i just den klubben. Den klubben med mest poäng vinner.

20 poäng per godkänd fisk som vägs in/team

10 poäng per kilo invägd fisk/team

Minst 4 båtar måste starta från varje klubb, annars vinner motståndarna på walkover.

·         Övriga regler enligt fiskestadgan för Vättern.

·         Tävlingsdeltagare som bryter mot tävlingsbestämmelserna eller gällande bestämmelser för fiske och sjöfart utesluts ur tävlingen.

·         Håll avstånd till andra båtar. Både vid fiske och under transportsträckor.

 
Uteslutande ur tävling:
- Bryter mot tävlingsreglerna.

- Bryter mot gällande sjöfartsregler.

- Bryter mot gällande fiskeregler.

- Arrangör äger rätt att kontrollera båtar, redskap och fångst under hela tävlingen.
- Startande har rätt att lämna in skriftlig protest. Detta sker till tävlingsledningens kontaktpersoner, som sedan tar hjälp med beslut från övriga i styrelserna.

Säkerhet:
 
- Radiotrafik sker på kanal 72, nödrop även på kanal 16.

- Alla team måste ha med sig minst en mobiltelefon/båt. Numret till denna måste uppges vid anmälan.

- Flytoverall eller flytväst måste bäras av samtliga deltagare ute på sjön.

- Om vädret försämras kraftigt under tävlingsdagen hjälps man åt att hålla kontakt (i den mån man kan) med att meddela att alla ska ta sig iland fortast möjligt.
- Arrangör äger rätt att kontrollera båtar, redskap och fångst under hela tävlingen.

- Alkoholförbud gäller på sjön.
- Inga besök på land får ske, eller bordning till någon annan båt under tävlingstiden. Undantag är utgångshamnen där man får gå iland även under tävlingstiden för toalettbesök.
- Vid olycka frångås samtliga regler och alla måste då hjälpas åt (enligt lag) att förebygga en tragedi.
- Vid försenad ankomst utan att tävlingsledningen informerats, får teamet själva svara för alla eventuella sjöräddningskostnader.
- Tävlande måste följa gällande fiske/sjöfartsregler. T.ex. högerregel, köra ansvarstagande vid tävlingsstart osv.  
 
 
Allt deltagande sker på egen risk. Radiotrafik sker på VHF kanal 72. Scanna även kanal 16.

Varmt välkomna att fightas på Vätterns vatten! 

11 maj 2014

Strömmingsfiske 24/5

Lördag den 24:e maj kommer klubben samordna en resa till ostkusten där vi fiskar strömming från land. Vi åker från Hästholmen kl. 05.50 och möter upp medlemmar vid Östgötaporten i Ödeshög kl. 06.00 och vidare sen i Mjölby och Linköping.
Från Hästholmen är det ca. 16 mils resa.
Vi åker i egna bilar och samåker så gott det går.
Anmälan görs till Magnus "Gesse" på tel: 070-2092057 eller mail teamgesse@live.se
Mer info. kommer sen att gå ut till anmälda via mail.
Vid spöregn ställs klubbresan in.

Nytt Klubbrekord på Öring

Mer info. i fliken Klubbrekord.

7 maj 2014

Nordiska Mästerskapen i Rödingfiske på Vättern


Hästholmens Fiskeklubb
Inbjuder till trollingtävlingen:
Nordiska Mästerskapen i Rödingfiske

Hästholmen 23-24 Augusti 2014

Tävlingstid: Lördag 09.00-18.30  Söndag: 08.00-15.00
Lördag  07.30-08.30 Utlämning av startkuvert + efteranmälan.

Lördag  08.30 Kaptensmöte
Lördag  09.00 Start bakom startbåt.

Lördag  18.30 Målgång
Lördag  18.30-19.00 Invägning

 
Söndag 07.45 Utlämning av startbricka, fri start med gångtid till 08.00
Söndag 08.00-15.00 Tävlingstid

Söndag 15.00 Målgång

Söndag 15.30 Invägning
 
Båt måste vara innanför yttre piren innan målgångstid, båda dagarna. Annars diskas teamet.

Prisutdelning ca 30 min efter avslutad invägning på söndagen.

Priser:
1:a        plats, pris totalvikt är 10.000:-

2-5:e     plats, sponsorpriser

Även pris till lördagens och söndagens största Röding, samt pris för hela helgens största röding.

Invägning:
Endast Röding med minimimått 60 cm och max 4 st/dag.
Fisken mäts med hopvikt stjärtfena.

Anmälningsavgiften på 500 sek, sätts in på Plusgiro:4047410-8
Märk inbetalning med: Team Namn, skepparens namn och telefon nr. Anmälan skall vara bokförd på kontot senast 2014-08-13

Efteranmälan kan ske på plats Fredag 22/8 kl. 18-20 samt tävlingsdagen 07.30-08.30 mot förhöjd avgift på 700 sek.

Tillåten fångstmetod är trollingfiske och släpfiske (utter) efter båt.
Övriga regler efter Vätterstadgan (se info blad)

Vid vindar över 10 m/s så har tävlingsledningen rätt att ställa in fisket eller skjuta på starttiden.
Rampavgift betalas av det tävlande teamet vid sjösättning, samt parkerar trailer på anvisad plats. Även gästhamnsplatser finns till förfogande.

Flytplagg är obligatoriskt under tävlingen.
Alkoholförtäring på sjön är förbjudet.

Mer utförliga regler kommer på HFK:s blogg under sommaren.

Varmt välkomna till en sommartävling på Vätterns böljor!

Hästholmens Fiskeklubb

6 maj 2014

Möte hos Gesse ikväll.
Skickat från min Samsung Mobil

5 maj 2014

Nytt Årets Klubbrekord på öring

Kristian Wile'n fick den 4 maj denna Öring på 72 cm som vägde 4,10 kg.
Fisken högg på en löja på 10 meters djup.