Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

7 maj 2014

Nordiska Mästerskapen i Rödingfiske på Vättern


Hästholmens Fiskeklubb
Inbjuder till trollingtävlingen:
Nordiska Mästerskapen i Rödingfiske

Hästholmen 23-24 Augusti 2014

Tävlingstid: Lördag 09.00-18.30  Söndag: 08.00-15.00
Lördag  07.30-08.30 Utlämning av startkuvert + efteranmälan.

Lördag  08.30 Kaptensmöte
Lördag  09.00 Start bakom startbåt.

Lördag  18.30 Målgång
Lördag  18.30-19.00 Invägning

 
Söndag 07.45 Utlämning av startbricka, fri start med gångtid till 08.00
Söndag 08.00-15.00 Tävlingstid

Söndag 15.00 Målgång

Söndag 15.30 Invägning
 
Båt måste vara innanför yttre piren innan målgångstid, båda dagarna. Annars diskas teamet.

Prisutdelning ca 30 min efter avslutad invägning på söndagen.

Priser:
1:a        plats, pris totalvikt är 10.000:-

2-5:e     plats, sponsorpriser

Även pris till lördagens och söndagens största Röding, samt pris för hela helgens största röding.

Invägning:
Endast Röding med minimimått 60 cm och max 4 st/dag.
Fisken mäts med hopvikt stjärtfena.

Anmälningsavgiften på 500 sek, sätts in på Plusgiro:4047410-8
Märk inbetalning med: Team Namn, skepparens namn och telefon nr. Anmälan skall vara bokförd på kontot senast 2014-08-13

Efteranmälan kan ske på plats Fredag 22/8 kl. 18-20 samt tävlingsdagen 07.30-08.30 mot förhöjd avgift på 700 sek.

Tillåten fångstmetod är trollingfiske och släpfiske (utter) efter båt.
Övriga regler efter Vätterstadgan (se info blad)

Vid vindar över 10 m/s så har tävlingsledningen rätt att ställa in fisket eller skjuta på starttiden.
Rampavgift betalas av det tävlande teamet vid sjösättning, samt parkerar trailer på anvisad plats. Även gästhamnsplatser finns till förfogande.

Flytplagg är obligatoriskt under tävlingen.
Alkoholförtäring på sjön är förbjudet.

Mer utförliga regler kommer på HFK:s blogg under sommaren.

Varmt välkomna till en sommartävling på Vätterns böljor!

Hästholmens Fiskeklubb