Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

17 september 2014

Inbjudan klubbfight Vänern


Vi i HFK har fått en inbjudan från FK-trollspöts trollingklubb att vara med i en klubbtävling som heter klubbfighten.

Klubbfighten är en tävling mellan olika trollingklubbar runt om Vänern och Vättern.


Årets tävling arrangeras av Trollspöt med utgångshamn Spiken (Kållandsö Vänern). 

Datumet blir lördagen den 18 oktober med reservdag 19 okt. 
Kaptensmöte kl 7.00 med fri start efter.
Ensamfiskare är välkomna och de tävlande klubbarna slåss om ett åtråvärt vandringspris i förstapris.

För er team i klubben som ska åka på Sunnanåträffen, så vet vi att datumet kolliderar med denna tävling. Men som vanligt går det inte att få in alla tävlingar under hösten utan lite krockar.

Mer info kommer senare om intresse att åka finns.

Vid frågor och intresseanmälan kontakta Jonas i Tranås
Senast en vecka innan på 070-8975277 eller jsa@ho.tranas.se10 september 2014

Höstfighten, HFK mot Sommenklubbarna


Hästholmens fiskeklubb bjuder in till en trollingtävling mellan Hästholmens fiskeklubb och de klubbarna runt sjön Sommen som är anslutna till Sommens FVO.

Tävlingen genomförs lördagen 4 oktober, om vädret så tillåter, med reservdag söndagen den 5 okt. Vid inställd tävling på grund av dåligt väder, så skjuts inte tävlingen upp till annan helg.

Minst en person i båten måste vara medlem i en av dessa klubbar för att teamet ska få delta i tävlingen.
                                                                                                               
Arrangör: 
Hästholmens fiskeklubb.

Tävlingsledning:
Hästholmens fiskeklubbs aktivitetskommitté och styrelse med kontaktperson:

Jonas Andersson  070-8975277,  jsa@ho.tranas.se

Plats:
Hästholmens hamn på Vätterns östra sida.

Öppna toaletter finns till förfogande i hamnen. (förhoppningsvis även renshus med HFK:s klubblokal i, om den hinner bli klar till okt.)
Vid utlovade vindar som ej är fiskbara från syd, sydväst så kan eventuellt startplatsen ändras till Vadstena i nödfall. 

Anmälan:
Anmälan är 250 kr per Team och sker på startplatsen under morgonen. Medtag helst jämna pengar till startavgift. Av startavgiften (250 kr) går 50 kr till Mer lax i Vättern http://merlaxivattern.se/ och 200 kr till priser. Alltså inget behålls av klubbarna.

Sjösättning:
Fin ramp finns i hamnen. Rampavgift (50kr vid iläggning) ingår inte i startavgiften, utan betalas i brevlåda vid rampen.

Trailerparkering:
Parkering av bil och trailar sker på anvisad plats. Ingen parkeringsavgift tas ut, då detta ingår i rampavgiften.

Förtöjning:
Gästbryggor finns att boka av hamnvärden Hans Ivarsson 070-2265644
Förbjudet att förtöja vid rampkajen. Denna kaj är bara för trailerbåtar, och snabbare i och ur lastningar.
Fartbegränsning gäller i hamnen på 3 knop.

Drivmedel:
Bränsle finns att köpa på Q-star stationen 1 km från hamnen.

Boende:
Stugor/camping finns i hamnen att boka av hamnvärden Hans Ivarsson 070-2265644


Hålltider:

07.00-07.30                         
Anmälan och utlämning av regelpapper och startbricka.

07.40                                  
Kaptensmöte sedan fri start efter det.

16.30 Senast!                      
Målgång. Startbrickor måste vara inlämnade på tavlan. Ej inlämnad startbricka innan 16.30 innebär diskning ur tävlingen.

Ca 16.40                              
Invägning, minst en person/team måste närvara med sin fiskpåse.Regler för tävlingen:

·         Tävlingen är alltså en lagtävling mellan Hästholmens fiskeklubb och de klubbarna runt sjön Sommen som är anslutna till Sommens FVO.

Alla tävlande team från Tranås Sportfiskeförening, Sommens Sportfiskeklubb, Boxholms Sportfiskeklubb, Malexander Sportfiskeklubb, Norra Vi Sportfiskeklubb, och Asby-Torpa Sportfiskeklubb tävlar således ihop som ett lag mot Hästholmens fiskeklubb.

Minst en person i båten måste vara medlem i en av dessa klubbar för att teamet ska få delta i Höstfighten. Namnet på teamet som anmäls i höstfighten ska även tillhöra en medlem i någon av klubbarna.

·         Ända tillåtna fångstmetod är trollingfiske och släpfiske utter (lod eller yt) efter båt. Max 10st beten i vattnet samtidigt och max 10st spön för följa med i båten ut på sjön.

·         Vid anmälan lämnas startbricka och regelpapper ut. Minst ett mobilnummer/båt måste anges vid anmälan för att få starta.

·         Kort kaptensmöte sker vid hamnen kl. 07.40, obligatorisk närvaro av teamets kapten. Fri start efter avslutat kaptensmöte.

·         Målgång är kl. 16.30. Då ska startbrickan vara inlämnad. Ej inlämnad startbricka i tid, innebär diskning ur tävlingen.

·         Invägning påbörjas efter kl. 16.40 i hamnen och prisutdelning sker snarast därefter.

·         Max 6st fiskar får dödas/per team, även om man är fler en 2 personen i båten.

·         Max 6st fiskar/per team får vägas in, ensamfiskare max 3st.

·         Fisk som får vägas in är: Röding och Öring minst 52cm, Lax minst 62cm och Sik minst 40cm. Mätning sker i naturligt tillstånd (dvs. ej ihopvikt stjärtfena). OBS. Max 4 rödingar/team får vägas in vid 2 personer eller mer i båten. Max 2 rödingar vid ensamfiske, enligt Vätternstadgarna.

·         Ingen lekfärgad fisk av öring och röding får vägas in. Bedömning av lekfärg på fisken, bedöms av tävlingskommittén vid invägningen. Samma sak gäller med längden av fisken.

·         Poängräkning kommer att ske, där man plussar ihop poängen på alla båtar i HFK, och delar på antalet startande båtar i just HFK. Samma sak sker sedan med båtarna från klubbarna i Sommen. Det laget med mest poäng vinner Höstfighten.

20 poäng per godkänd fisk som vägs in/team
10 poäng per kilo invägd fisk/team

·         Övriga regler enligt fiskestadgan för Vättern. Regelblad, Sportfiska rätt på Vättern. och Karta över fredningsområden.

·         Tävlingsdeltagare som bryter mot tävlingsbestämmelserna eller gällande bestämmelser för fiske och sjöfart utesluts ur tävlingen. Arrangör äger rätt att kontrollera båtar, redskap och fångst under hela tävlingen.


Priser:

Prisutdelning sker efter avslutad invägning.

De pengar som kommer in på startavgifterna, minus MLiV pengarna, delas ut i pris till de 3st team som har tagit mest poäng i tävlingen, oavsett klubb/lag.

Även 3st plaketter till det team som får mest poäng av alla startande team, oavsett klubb/lag, kommer delas ut.

Det kommer också att finnas ett pris till det vinnande lag. Detta pris får behållas av vinnande lag för alltid.

Sponsor för tävlingenUteslutande ur tävling:

·         Bryter mot tävlingsreglerna.
·         Bryter mot gällande sjöfartsregler.
·         Bryter mot gällande fiskeregler.
·         Arrangör äger rätt att kontrollera båtar, redskap och fångst under hela tävlingen.
·         Startande har rätt att lämna in skriftlig protest. Detta sker till Tävlingsledningens kontaktpersoner, som sedan tar hjälp med beslut från övriga i styrelsen och kommittén.


Säkerhet:

·         Radiotrafik sker på kanal 72, nödrop även på kanal 16.
·         Alla team måste ha med sig minst en mobiltelefon/båt. Numret till denna måste uppges vid anmälan.
·         Flytoverall eller flytväst måste bäras av samtliga deltagare ute på sjön.
·         Om vädret försämras kraftigt under tävlingsdagen hjälps man åt att hålla kontakt (i den mån man kan) med att meddela att alla ska ta sig iland fortast möjligt.
·         Arrangör äger rätt att kontrollera säkerheten på båtar, under hela tävlingen.
·         Alkoholförbud gäller på sjön.
·         Inga besök på land får ske, eller bordning till någon annan båt under tävlingstiden. Undantag är utgångshamnen, där man får gå iland, även under tävlingstiden, för toalettbesök.
·         Vid olycka frångås samtliga regler och alla måste då hjälpas åt (enligt lag) att förebygga en tragedi.
·         Vid försenad ankomst utan att tävlingsledningen informerats, får teamet själva svara för alla eventuella sjöräddningskostnader.
·         Tävlande måste följa gällande fiske/sjöfartsregler. T.ex. högerregel, köra ansvarstagande vid tävlingsstart osv.
·         Vid kraftiga vindar eller åska mm. så har tävlingsledningen rätt att ställa in fisket eller skjuta på starttiden.


Allt deltagande sker på egen risk. Radiotrafik sker på VHF kanal 72. Scanna även kanal 16.


9 september 2014

Stort grattis till vår Rödingkung och Rödingdrottning.


Vi i HFK skickar ut ett stort grattis till Team Gesse (Magnus och Zorica), som i helgen blev Rödingkung och Drottning i den öppna tävlingen Röding Open i Huskvarna.

Utklassningsseger med en röding på 3500g. Bra jobbat.


2 september 2014