Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

15 maj 2014

Klubbfight Hästholmen mot Hjo


Plats: Fredagen den 6 juni (Nationaldagen) i Hjo hamn

Arrangör: 

Hjo fiske och båtklubb och Hästholmens fiskeklubb

Tävlingsledning:

Hjo Fiske och Båtklubb och Hästholmens Fiskeklubb med kontaktpersonerna:

Jonas Andersson 070-8975277

Tommy Geidenmark 070-5610860

Håcan Nilsson  070-9959580

Pierre Rydén 070-6812305

Regler för tävlingen:

·         Klubbtävling mellan klubbarna Hjo och Hästholmens Fiskeklubbar. Tävlingen genomförs nationaldagen, om vädret så tillåter. Vid inställd tävling på grund av dåligt väder, så skjuts inte tävlingen upp till annat datum, utan man får ta nya tag nästa år igen på samma plats som det skulle varit året innan. 

·         Minst en person i båten måste vara medlem i en av klubbarna för att Teamet ska få delta i tävlingen. Namnet på Teamet som anmäls i Klubbfighten ska alltid tillhöra en medlem i någon av klubbarna.

·         Anmälan kl. 08.30 - 08.50. Vid anmälan lämnas startbrickor ut, eller startdokument. Minst ett mobilnummer/båt måste anges vid anmälan för att få starta.

·         Anmälan kostar 250 kr per Team och sker i Hästholmens/Hjos hamn. Medtag helst jämna pengar till startavgift. Av startavgiften (250 kr) går 50 kr till Mer lax i Vättern http://merlaxivattern.se/ och 200 kr till priser. Alltså inget behålls av klubbarna.

·         Kort kaptensmöte sker vid hamnen kl. 08.50, då anmälan ska vara klar, obligatorisk närvaro av teamets kapten. Fri start efter avslutat kaptensmöte.

·         Målgång är kl. 15.00. Då ska startbrickor/startdokumentet vara inlämnade. Ej inlämnade startbrickor/startdokumentet i tid, innebär diskning ur tävlingen.

·         Invägning påbörjas efter kl. 15.00 i hamnen och prisutdelning sker snarast därefter.

·         Max 6st fiskar/per team får vägas in. Ensamfiskare max 3st ilandförda.

·         Fisk som får vägas in är: Röding och Öring minst 52cm, Lax minst 62cm och Sik minst 40cm. Mätning sker i naturligt tillstånd (dvs. ej ihopvikt stjärtfena). OBS. Max 4 rödingar/team får vägas in vid 2 personer eller mer i båten. Max 2 rödingar vid ensamfiske. Enligt Vätternstadgarna.

·         All fisk får vägas in av lax, öring, röding och sik, oavsett lekfärg.

·         Poängräkning, där man plussar ihop poängen på alla båtar i en klubb och delar på antal startande båtar i just den klubben. Den klubben med mest poäng vinner.

20 poäng per godkänd fisk som vägs in/team

10 poäng per kilo invägd fisk/team

Minst 4 båtar måste starta från varje klubb, annars vinner motståndarna på walkover.

·         Övriga regler enligt fiskestadgan för Vättern.

·         Tävlingsdeltagare som bryter mot tävlingsbestämmelserna eller gällande bestämmelser för fiske och sjöfart utesluts ur tävlingen.

·         Håll avstånd till andra båtar. Både vid fiske och under transportsträckor.

 
Uteslutande ur tävling:
- Bryter mot tävlingsreglerna.

- Bryter mot gällande sjöfartsregler.

- Bryter mot gällande fiskeregler.

- Arrangör äger rätt att kontrollera båtar, redskap och fångst under hela tävlingen.
- Startande har rätt att lämna in skriftlig protest. Detta sker till tävlingsledningens kontaktpersoner, som sedan tar hjälp med beslut från övriga i styrelserna.

Säkerhet:
 
- Radiotrafik sker på kanal 72, nödrop även på kanal 16.

- Alla team måste ha med sig minst en mobiltelefon/båt. Numret till denna måste uppges vid anmälan.

- Flytoverall eller flytväst måste bäras av samtliga deltagare ute på sjön.

- Om vädret försämras kraftigt under tävlingsdagen hjälps man åt att hålla kontakt (i den mån man kan) med att meddela att alla ska ta sig iland fortast möjligt.
- Arrangör äger rätt att kontrollera båtar, redskap och fångst under hela tävlingen.

- Alkoholförbud gäller på sjön.
- Inga besök på land får ske, eller bordning till någon annan båt under tävlingstiden. Undantag är utgångshamnen där man får gå iland även under tävlingstiden för toalettbesök.
- Vid olycka frångås samtliga regler och alla måste då hjälpas åt (enligt lag) att förebygga en tragedi.
- Vid försenad ankomst utan att tävlingsledningen informerats, får teamet själva svara för alla eventuella sjöräddningskostnader.
- Tävlande måste följa gällande fiske/sjöfartsregler. T.ex. högerregel, köra ansvarstagande vid tävlingsstart osv.  
 
 
Allt deltagande sker på egen risk. Radiotrafik sker på VHF kanal 72. Scanna även kanal 16.

Varmt välkomna att fightas på Vätterns vatten!