Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

Tävlingsregler


Under denna sida kommer det att finnas aktuella tävlingsregler för de tävlingar som vi i HFK ordnar under året.

Vinter KM

Släpfisketävling för medlemmar i HFK

Arrangör: 
Hästholmens fiskeklubb.

Tävlingsledning:
Hästholmens fiskeklubbs aktivitetskommitté och styrelse med kontaktpersoner.

Plats:
Hästholmens hamn
Öppna toaletter och dricksvatten finns till förfogande i Hästholmens hamn.

Anmälan:
Anmälan 200 kr/team sker i Hästholmens hamn (Renshuset) kl. 07.00 - 07.30. Vid anmälan lämnas startbrickor ut. Fri start efter kaptensmötet som sker 07.35. Medtag helst jämna pengar till startavgift. 50kr av startavgiften/team går till Mer lax i Vättern http://merlaxivattern.se/ och återstående 150 kr till priser.


Sjösättning:
Fin uppvärmd ramp finns i hamnen. Rampavgift (80kr vid iläggning) ingår inte i startavgiften, utan betalas i brevlåda vid rampen eller via Swish.

Trailerparkering:
Parkering av bil och trailar sker på anvisad plats.

Förtöjning:
Gästbryggor finns att boka av hamnvärden Hans Ivarsson 070-2265644
Förbjudet att förtöja vid rampkajen. Denna kaj är bara för trailerbåtar, och snabbare i och ur lastningar. Tomma båtplatser utan förtöjningtampar går bra att användas efter sjösättning och innan upptagning. Fartbegränsning gäller i hamnen på 3 knop.

Drivmedel:
Bränsle finns att köpa på Q-star stationen 1 km från hamnen.

Boende:
Stugor/camping finns i hamnen att boka av hamnvärden Hans Ivarsson 070-2265644

Fisketider:
Start: Fri start efter kaptensmötet som sker kl.07.35
Målgång: Teamets startbricka måste hänga på bricktavlan i Renshuset senast kl.16.00, annars diskas teamet.

OBS!
Alla team måste hänga upp sin bricka senast kl. 16.00, oavsett man har någon fisk att väga in eller ej. 

Invägning:
·         Invägningen börjar ca kl.16.15

·        Fisk som får vägas in är: Röding och Öring minst 52cm, Lax minst 62cm och Sik minst 40cm. Mätning sker i naturligt tillstånd (dvs. ej ihopvikt stjärtfena). OBS. Max 1 röding/team får vägas in. 

·         Poängberäkning kommer att ske vid invägning. Alltså 20 poäng per godkänd fisk och 10 poäng per kilo invägd fisk, sammanlagd poängsumma under dagars fiske avgör KM:et.

Övriga regler för tävlingen:
·        Minst en person i båten måste vara medlem i klubben för att Teamet ska få delta. Namnet på Teamet som anmäls i Km:et ska alltid tillhöra en medlem i klubben. Ensamfiskare är välkomna att delta, bara man är medlem.


·        Max 6st fiskar får dödas/per team, var av max 1st får vara röding. Ensamfiskare max 3st fiskar, var av max 1st får vara röding. Inga fiskar som fångas får sumpas i båten under dagen, utan väljer man att ha kvar en fisk så skall den dödas. 

·         Max 10st beten i vattnet samtidigt/båt och max 10st spön får föras med ut i båten.

·         Vid anmälan lämnas startbrickor ut. Minst ett mobilnummer/team måste anges vid anmälan för att få starta.

·         Kort kaptensmöte sker vid renhuset kl.07.35 på morgon, obligatorisk närvaro av teamets kapten.

·         Ända tillåtna fångstmetoder är trollingfiske och släpfiske utter (lod eller yt) efter båt.

·         Övriga regler enligt fiskestadgan för Vättern. Regelblad, Sportfiska rätt på Vättern. och Karta över fredningsområden.

·         Vid inställd tävling på grund av dåligt väder, så skjuts tävlingen fram till reservdagen.

Priser:
1:a plats        Glasstatyett
Övriga priser är sponsorpriser

Uteslutande ur tävling:
·         Bryter mot tävlingsreglerna.
·         Bryter mot gällande sjöfartsregler.
·         Bryter mot gällande fiskeregler för Vättern.
·         Arrangör äger rätt att kontrollera båtar, redskap och fångst under hela tävlingen.
·         Startande har rätt att lämna in skriftlig protest. Detta sker till Tävlingsledningens kontaktpersoner, som sedan tar hjälp med beslut från övriga i styrelsen och kommittén.

Säkerhet:
·         Radiotrafik sker på kanal 72, nödrop även på kanal 16.
·         Alla team måste ha med sig minst en mobiltelefon. Numret till denna måste uppges vid anmälan.
·         Flytoverall eller flytväst måste bäras av samtliga deltagare ute på sjön.
·         Om vädret försämras kraftigt under tävlingsdagen hjälps man åt att hålla kontakt (i den mån man kan) med att meddela att alla ska ta sig iland fortast möjligt.
·         Arrangör äger rätt att kontrollera säkerheten på båtar, under hela tävlingen.
·         Alkoholförbud gäller på sjön.
·         Inga besök på land får ske, eller bordning till någon annan båt under tävlingstiden. Undantag är utgångshamnen, där man får gå iland, även under tävlingstiden, för toalettbesök.
·         Vid olycka frångås samtliga regler och alla måste då hjälpas åt (enligt lag) att förebygga en tragedi.
·         Vid försenad ankomst utan att tävlingsledningen informerats, får teamet själva svara för alla eventuella sjöräddningskostnader.
·         Tävlande måste följa gällande fiske/sjöfartsregler. T.ex. högerregel, köra ansvarstagande vid tävlingsstart, hålla ut för landfiskarna osv.
·         Vid opassande vindar, dimma mm. så har tävlingsledningen rätt att ställa in fisket eller skjuta på starttiden.Allt deltagande sker på egen risk. Radiotrafik sker på VHF kanal 72. Scanna även kanal 16.Grand Slam

Öppen släpfisketävling

Arrangör: 
Hästholmens fiskeklubb.

Tävlingsledning:
Hästholmens fiskeklubbs aktivitetskommitté och styrelse.

Plats:
Hästholmens hamn
Öppna toaletter och dricksvatten finns till förfogande i Hästholmens hamn.

Anmälan:
Anmälan 250 kr/team sker i Hästholmens hamn (Renshuset) kl. 07.15 - 08.00. Vid anmälan lämnas startbrickor ut. Fri start efter kaptensmötet som sker 08.05. Medtag helst jämna pengar till startavgift. 50kr av startavgiften/team går till Mer lax i Vättern http://merlaxivattern.se/ och återstående 200kr går till prisbordet alt. inköpta priser.

Sjösättning:
Fin uppvärmd ramp finns i hamnen. Rampavgift (80kr vid iläggning) ingår inte i startavgiften, utan betalas i brevlåda vid rampen eller via Swish.

Trailerparkering:
Parkering av bil och trailar sker på anvisad plats.

Förtöjning:
Förbjudet att förtöja vid rampkajen. Denna kaj är bara för trailerbåtar, och snabbare i och ur lastningar. Tomma båtplatser utan förtöjningtampar går bra att användas efter sjösättning och innan upptagning. Fartbegränsning gäller i hamnen på 3 knop.

Drivmedel:
Bränsle finns att köpa på Q-star stationen 1 km från hamnen.

Fisketider:
Start: Fri start efter kaptensmötet som sker kl.08.05
Målgång: Teamets startbricka måste hänga på bricktavlan i Renshuset senast kl.16.00, annars diskas teamet.

OBS!
Alla team måste hänga upp sin bricka senast kl. 16.00, oavsett man har någon fisk att väga in eller ej. 

Invägning:
·         Invägningen börjar ca kl.16.10

·        Fisk som får vägas in är: Röding och Öring minst 52cm och Lax minst 62cm. Mätning sker i naturligt tillstånd (dvs. ej ihopvikt stjärtfena). OBS. Max 2 rödingar/team får vägas in, oavsett antal personer i båten.

·        Poängräkning kommer att ske vid invägning. 20 poäng per godkänd fisk, 10 poäng per kilo invägd fisk och ytterligare 100p för invägd Grand Slam. Max en 100p Grandslam kan fås/team. Sammanlagd poängsumma under dagars fiske avgör tävlingen.

Övriga regler för tävlingen:
·         Grand Slam kallas det när man under ett och samma fiskepass får 1 Lax, 1 Öring och 1 Röding.

·         Max 6st fiskar får dödas/per team, även om man är fler en 2st personen i båten. Ensamfiskare max 3st. Inga fiskar som fångas får sumpas i båten under dagen, utan väljer man att ha kvar en fisk så skall den dödas. 

·         Ensamfiskare är välkomna att delta.

·         Max 10st beten i vattnet samtidigt/båt och max 10st spön får föras med ut i båten.

·         Vid anmälan lämnas startbrickor ut. Minst ett mobilnummer/team måste anges vid anmälan för att få starta.

·         Kort kaptensmöte sker vid renhuset kl.08.05 på morgon, obligatorisk närvaro av teamets kapten.

·         Ända tillåtna fångstmetoder är trollingfiske och släpfiske utter (lod eller yt) efter båt.

·         Övriga regler enligt fiskestadgan för Vättern. Regelblad, Sportfiska rätt på Vättern. och Karta över fredningsområden.

·         Vid inställd tävling på grund av dåligt väder, så skjuts tävlingen fram till reservdagen.

Priser:
1:a plats        Vandringspris + sponsorpris
Övriga priser är sponsorpriser

Uteslutande ur tävling:
·         Bryter mot tävlingsreglerna.
·         Bryter mot gällande sjöfartsregler.
·         Bryter mot gällande fiskeregler för Vättern.
·         Arrangör äger rätt att kontrollera båtar, redskap och fångst under hela tävlingen.
·         Startande har rätt att lämna in skriftlig protest. Detta sker till Tävlingsledningens kontaktpersoner, som sedan tar hjälp med beslut från övriga i styrelsen och kommittén.

Säkerhet:
·         Radiotrafik sker på kanal 72, nödrop även på kanal 16.
·         Alla team måste ha med sig minst en mobiltelefon. Numret till denna måste uppges vid anmälan.
·         Flytoverall eller flytväst måste bäras av samtliga deltagare ute på sjön.
·         Om vädret försämras kraftigt under tävlingsdagen hjälps man åt att hålla kontakt (i den mån man kan) med att meddela att alla ska ta sig iland fortast möjligt.
·         Arrangör äger rätt att kontrollera säkerheten på båtar, under hela tävlingen.
·         Alkoholförbud gäller på sjön för tävlande.
·         Inga besök på land får ske, eller bordning till någon annan båt under tävlingstiden. Undantag är utgångshamnen, där man får gå iland, även under tävlingstiden, för toalettbesök.
·         Vid olycka frångås samtliga regler och alla måste då hjälpas åt (enligt lag) att förebygga en tragedi.
·         Vid försenad ankomst utan att tävlingsledningen informerats, får teamet själva svara för alla eventuella sjöräddningskostnader.
·         Tävlande måste följa gällande fiske/sjöfartsregler. T.ex. högerregel, köra ansvarstagande vid tävlingsstart, hålla ut för landfiskarna osv.
·         Vid opassande vindar, dimma mm. så har tävlingsledningen rätt att ställa in fisket eller skjuta på starttiden.

Allt deltagande sker på egen risk. Radiotrafik sker på VHF kanal 72. Scanna även kanal 16.
Nattdraget


Släpfisketävling som arrangeras tidig försommarmorgon för medlemmar i HFK. Efter tävlingen avnjuts gemensam frukost med prisutdelning :)

Arrangör: 
Hästholmens fiskeklubb.

Tävlingsledning:
Hästholmens fiskeklubbs aktivitetskommitté och styrelse med kontaktpersoner.

Plats:
Hästholmens hamn
Öppna toaletter och dricksvatten finns till förfogande i Hästholmens hamn.

Anmälan:
Betalning 200 kr/team sker i Hästholmens hamn (Klubblokalen) kvällen innan kl.19-21 eller kl.02.45 - 02.55 tävlingsmorgonen. Vid betalningen lämnas startbrickor ut. Fri start kl 03.00. Medtag helst jämna pengar till startavgift. 50kr av startavgiften/team går till Mer lax i Vättern http://merlaxivattern.se/ och återstående 150 kr till priser och frukost.

Då det ingår frukost som avnjuts efter att tävlingen är avslutad (ca 09.30) i startavgiften, så måste en föranmälan ske för att klubben ska veta hur mycket mat som ska köpas in.
Föranmälan om att ni kommer, och hur många i teamet, görs till Henrik senast 12.00 dagen innan.

Sjösättning:
Fin uppvärmd ramp finns i hamnen. Rampavgift (80kr vid iläggning) ingår inte i startavgiften, utan betalas i brevlåda vid rampen eller via Swish.

Trailerparkering:
Parkering av bil och trailar sker på anvisad plats.

Drivmedel:
Bränsle finns att köpa på Q-star stationen 1 km från hamnen.

Fisketider:
Start: Fri start kl.03.00
Målgång: Teamets startbricka måste hänga på bricktavlan i Renshuset senast kl.09.00, annars diskas teamet.

OBS!
Alla team måste hänga upp sin bricka senast kl. 09.00, oavsett man har någon fisk att väga in eller ej. 

Invägning:
·         Invägningen börjar ca 09.10

·         Fisk som får vägas in är: Röding och Öring minst 52cm, Lax minst 62cm och Sik minst 40cm. Mätning sker i naturligt tillstånd (dvs. ej ihopvikt stjärtfena). OBS. Max 4 rödingar/team får vägas in vid 2 personer eller mer i båten. Max 2 rödingar vid ensamfiske, enligt Vätternstadgarna.

·         Max 6 fiskar får vägas in, och det team som har störst sammanlagd vikt på sina fiskar vinner Nattdraget.

Övriga regler för tävlingen:
·         Minst en person i båten måste vara medlem i klubben för att Teamet ska få delta. Namnet på Teamet som anmäls i Km:et ska alltid tillhöra en medlem i klubben.

·         Ensamfiskare är välkomna att delta, bara man är medlem.

·         Max 6st fiskar av röding, öring och lax får dödas/per team, även om man är fler en 2 personen i båten. Ensamfiskare max 3st.

·         Max 10st beten i vattnet samtidigt/båt och max 10st spön får föras med ut i båten.

·         Vid betalning lämnas startbrickor ut. Minst ett mobilnummer/team måste anges vid anmälan för att få starta.

·         Ända tillåtna fångstmetoder är trollingfiske och släpfiske utter (lod eller yt) efter båt.

·         Övriga regler enligt fiskestadgan för Vättern. Regelblad, Sportfiska rätt på Vättern. och Karta över fredningsområden.

Priser:
1-3 plats får utdelat pengapriser av inkomna startavgifter (120kr/startande team)  

Uteslutande ur tävling:
·         Bryter mot tävlingsreglerna.
·         Bryter mot gällande sjöfartsregler.
·         Bryter mot gällande fiskeregler för Vättern.
·         Arrangör äger rätt att kontrollera båtar, redskap och fångst under hela tävlingen.
·         Startande har rätt att lämna in skriftlig protest. Detta sker till Tävlingsledningens kontaktpersoner, som sedan tar hjälp med beslut från övriga i styrelsen och kommittén.

Säkerhet:
·         Radiotrafik sker på kanal 72, nödrop även på kanal 16.
·         Alla team måste ha med sig minst en mobiltelefon. Numret till denna måste uppges vid anmälan.
·         Flytoverall eller flytväst måste bäras av samtliga deltagare ute på sjön.
·         Om vädret försämras kraftigt under tävlingsdagen hjälps man åt att hålla kontakt (i den mån man kan) med att meddela att alla ska ta sig iland fortast möjligt.
·         Arrangör äger rätt att kontrollera säkerheten på båtar, under hela tävlingen.
·         Alkoholförbud gäller på sjön för de tävlande.
·         Inga besök på land får ske, eller bordning till någon annan båt under tävlingstiden. Undantag är utgångshamnen, där man får gå iland, även under tävlingstiden, för toalettbesök.
·         Vid olycka frångås samtliga regler och alla måste då hjälpas åt (enligt lag) att förebygga en tragedi.
·         Vid försenad ankomst utan att tävlingsledningen informerats, får teamet själva svara för alla eventuella sjöräddningskostnader.
·         Tävlande måste följa gällande fiske/sjöfartsregler. T.ex. högerregel, köra ansvarstagande vid tävlingsstart, hålla ut för landfiskarna osv.
·         Vid opassande vindar, dimma mm. så har tävlingsledningen rätt att ställa in fisket eller skjuta på starttiden.

Allt deltagande sker på egen risk. Radiotrafik sker på VHF kanal 72. Scanna även kanal 16.

Klubbfight Hästholmen mot Hjo, Nationaldagen


Datum 6 juni (Nationaldagen) 

Arrangör: 
Hjo fiske och båtklubb och Hästholmens fiskeklubb

Tävlingsledning:
Hjo fiske och båtklubb och Hästholmens fiskeklubb med kontaktpersoner.

Plats:
Hjo eller Hästholmens hamn
Toa/dusch och dricksvatten finns till förfogande i hamnen.

Anmälan:
Minst en person i båten måste vara medlem i en av klubbarna för att Teamet ska få delta i tävlingen. Namnet på Teamet som anmäls i Klubbfighten ska alltid tillhöra en medlem i någon av klubbarna.

Anmälan kostar 250 kr per Team och sker i klubblokalen kl 07.50 - 08.20. Medtag helst jämna pengar till startavgift. Vi tar även emot swishbetalning.. (Glöm inte märka teamnamn bara) 
Av startavgiften (250 kr) går 50 kr till Mer lax i Vättern http://merlaxivattern.se/ och 200 kr till priser. Alltså inget behålls av klubbarna.

Vid anmälan lämnas startbrickor ut, eller startdokument. Minst ett mobilnummer/båt måste anges vid anmälan för att få starta.

Kort kaptensmöte sker vid hamnen kl. 08.20, då anmälan ska vara klar, obligatorisk närvaro av teamets kapten. Fri start efter avslutat kaptensmöte.

Sjösättning:
Fin ramp finns i hamnen. Rampavgift ingår inte i startavgiften.

Trailerparkering:
Parkering av bil och trailar sker på anvisad plats.

Förtöjning:
Gratis båtplatser finns i hamnen under helgen för de tävlande. Bara att ta en ledig plats och sedan skriva en lapp på båten där ni uppger att ni kommer från Hästholmen/Hjo och även erat telefonnummer ifall om platsens rättmätige ägaren kommer för att sjösätta.

Fisketider:
Start: Kort kaptensmöte sker vid hamnen kl. 08.20, då anmälan ska vara klar, obligatorisk närvaro av teamets kapten. Fri start efter avslutat kaptensmöte.

Målgång: Målgång är kl.16.00. Då ska startbrickor/startdokumentet vara inlämnade. Ej inlämnade startbrickor/startdokumentet i tid, innebär diskning ur tävlingen.

OBS!
Alla team måste hänga upp sin bricka senast kl. 16.00, oavsett man har någon fisk att väga in eller ej. 

Invägning:
·         Invägning påbörjas ca kl. 16.15 i hamnen och prisutdelning sker snarast därefter.

·        Max 6st fiskar får dödas/per team, var av max 4st får vara rödingar även om man är fler en 2st personen i båten. Ensamfiskare max 3st fiskar, var av max 2st får vara rödingar. Inga fiskar som fångas får sumpas i båten under dagen, utan väljer man att ha kvar en fisk så skall den dödas.

·        Fisk som får vägas in, oavsett lekfärg är: Röding och Öring minst 52cm, Lax minst 62cm och Sik minst 40cm. Mätning sker i naturligt tillstånd (dvs. ej ihopvikt stjärtfena). OBS. Max 4 rödingar/team får dödas/vägas in vid 2 personer eller mer i båten. Max 2 rödingar vid ensamfiske, enligt Vätternstadgarna. 

·         Poängräkning, där man plussar ihop poängen på alla båtar i en klubb och delar på antal startande båtar i just den klubben. Den klubben med mest poäng vinner.

20 poäng per godkänd fisk som vägs in/team
10 poäng per kilo invägd fisk/team

Minst 3 båtar måste starta från varje klubb, annars vinner motståndarna på walkover.


Övriga regler för tävlingen:

Tävlingen är en Klubbtävling mellan klubbarna Hjo och Hästholmens fiskeklubbar.

·         Ensamfiskare är välkomna att delta, bara man är medlem i någon av klubbarna.

·         Max 10st beten i vattnet samtidigt/båt och max 10st spön får föras med ut i båten.

·         Ända tillåtna fångstmetoder är trollingfiske och släpfiske utter (lod eller yt) efter båt.

·         Övriga regler enligt fiskestadgan för Vättern. Regelblad, Sportfiska rätt på Vättern. och Karta över fredningsområden.

·         Tävlingen genomförs nationaldagen, om vädret så tillåter. Vid inställd tävling på grund av dåligt väder, så skjuts inte tävlingen upp till annat datum, utan man får ta nya tag nästa år igen på samma plats som det skulle varit året innan. 

·         Vid ostadigt väder, så tas ett beslut om start dagen innan nationaldagen och läggs sedan ut på bloggar och facebook. 

Priser:
De pengar som kommer in på startavgifterna, minus MLiV pengarna, delas ut i form av priser till de 3st team som har tagit mest poäng i tävlingen oavsett klubb. Även vinnarplaketter till det team som får mest poäng av alla startande team, oavsett klubb, kommer delas ut.

Det finns även ett vandringspris upprättat. Detta pris behålls av vinnande klubb eller den klubb som har 3st startande båtar eller fler, om motståndaren inte får ihop 3st båtar till start. Alltså vid mindre en 3st startande båtar, från bara en klubb, tillfaller vandringspriset med automatik motståndaren det året. Men tävlingen går till start precis som beräknat, för att kora team vinnarna till plaketterna och pengapriserna. Den klubben som har haft vandringspriset som sitt under gångna året, tar med priset tillbaka vid nästa tävlingsstart.


Uteslutande ur tävling:
·         Bryter mot tävlingsreglerna.
·         Bryter mot gällande sjöfartsregler.
·         Bryter mot gällande fiskeregler för Vättern.
·         Arrangör äger rätt att kontrollera båtar, redskap och fångst under hela tävlingen.
·         Startande har rätt att lämna in skriftlig protest. Detta sker till Tävlingsledningens kontaktpersoner, som sedan tar hjälp med beslut från övriga i styrelsen och kommittén.


Säkerhet:
·         Radiotrafik sker på kanal 72, nödrop även på kanal 16.
·         Alla team måste ha med sig minst en mobiltelefon. Numret till denna måste uppges vid anmälan.
·         Flytoverall eller flytväst måste bäras av samtliga deltagare ute på sjön.
·         Om vädret försämras kraftigt under tävlingsdagen hjälps man åt att hålla kontakt (i den mån man kan) med att meddela att alla ska ta sig iland fortast möjligt.
·         Arrangör äger rätt att kontrollera säkerheten på båtar, under hela tävlingen.
·         Alkoholförbud gäller på sjön för alla tävlande.
·         Inga besök på land får ske, eller bordning till någon annan båt under tävlingstiden. Undantag är utgångshamnen, där man får gå iland, även under tävlingstiden, för toalettbesök.
·         Vid olycka frångås samtliga regler och alla måste då hjälpas åt (enligt lag) att förebygga en tragedi.
·         Vid försenad ankomst utan att tävlingsledningen informerats, får teamet själva svara för alla eventuella sjöräddningskostnader.
·         Tävlande måste följa gällande fiske/sjöfartsregler. T.ex. högerregel, köra ansvarstagande vid tävlingsstart, hålla ut för landfiskarna osv.
·         Vid opassande vindar, dimma mm. så har tävlingsledningen rätt att ställa in fisket eller skjuta på starttiden.

Allt deltagande sker på egen risk. Radiotrafik sker på VHF kanal 72. Scanna även kanal 16.


Sommar KM

Släpfisketävling för medlemmar i HFK

Arrangör: 
Hästholmens fiskeklubb.

Tävlingsledning:
Hästholmens fiskeklubbs aktivitetskommitté och styrelse med kontaktperson.

Plats:
Hästholmens hamn
Öppna toaletter och dricksvatten finns till förfogande i Hästholmens hamn.

Anmälan:
Anmälan 200 kr/team sker i klubbhuset, Hästholmen kl. 08.00 - 08.30. Vid anmälan lämnas startbrickor ut. Fri start efter kaptensmötet 8.35.
Medtag helst jämna pengar till startavgift. 50kr av startavgiften/team går till Mer lax i Vättern http://merlaxivattern.se/ och återstående 150 kr till priser.

Sjösättning:
Fin uppvärmd ramp finns i hamnen. Rampavgift (80kr vid iläggning) ingår inte i startavgiften, utan betalas i brevlåda vid rampen eller via Swish.

Trailerparkering:
Parkering av bil och trailar sker på anvisad plats.

Förtöjning:
Gästbryggor finns att boka av hamnvärden.
Förbjudet att förtöja vid rampkajen. Denna kaj är bara för trailerbåtar, och snabbare i och ur lastningar. Tomma båtplatser utan förtöjningtampar går bra att användas efter sjösättning och innan upptagning. Fartbegränsning gäller i hamnen på 3 knop.

Drivmedel:
Bränsle finns att köpa på Q-star stationen 1 km från hamnen.

Fisketider:
Start: Fri efter kaptensmötet som sker kl.08.35.
Målgång: Teamets startbricka måste hänga på bricktavlan i Renshuset senast kl.16.00annars diskas teamet.

OBS!
Alla team måste hänga upp sin bricka senast kl. 16.00, oavsett man har någon fisk att väga in eller ej. 

Invägning:
·         Invägningen börjar ca kl.16.15

·         Fisk som får vägas in är, oavsett lekfärg: Röding och Öring minst 52cm, Lax minst 62cm och Sik minst 40cm. Mätning sker i naturligt tillstånd (dvs. ej ihopvikt stjärtfena). OBS. Max 4 rödingar/team får vägas in vid 2 personer eller mer i båten. Max 2 rödingar vid ensamfiske, enligt Vätternstadgarna.

·         Poängberäkning kommer att ske vid invägning. Alltså 20 poäng per godkänd fisk och 10 poäng per kilo invägd fisk, sammanlagd poängsumma under dagars fiske avgör KM:et.

Övriga regler för tävlingen:
·         Minst en person i båten måste vara medlem i klubben för att Teamet ska få delta. Namnet på Teamet som anmäls i Km:et ska alltid tillhöra en medlem i klubben.

·         Ensamfiskare är välkomna att delta, bara man är medlem.

·        Max 6st fiskar får dödas/per team, var av max 4st får vara rödingar även om man är fler en 2st personen i båten. Ensamfiskare max 3st, var av max 2st får vara rödingar. Inga fiskar som fångas får sumpas i båten under dagen, utan väljer man att ha kvar en fisk så skall den dödas. 

·         Max 10st beten i vattnet samtidigt/båt och max 10st spön får föras med ut i båten.

·         Vid anmälan lämnas startbrickor ut. Minst ett mobilnummer/team måste anges vid anmälan för att få starta.

·         Kort kaptensmöte sker vid renhuset ca kl.08.30 på morgon, obligatorisk närvaro av teamets kapten.

·         Ända tillåtna fångstmetoder är trollingfiske och släpfiske utter (lod eller yt) efter båt.

·         Övriga regler enligt fiskestadgan för Vättern. Regelblad, Sportfiska rätt på Vättern. och Karta över fredningsområden.

·         Vid inställd tävling på grund av dåligt väder, så skjuts tävlingen fram till reservdagen.

Priser:
1:a plats        Glasstatyett
Övriga priser är sponsorpriser

Uteslutande ur tävling:
·         Bryter mot tävlingsreglerna.
·         Bryter mot gällande sjöfartsregler.
·         Bryter mot gällande fiskeregler för Vättern.
·         Arrangör äger rätt att kontrollera båtar, redskap och fångst under hela tävlingen.
·         Startande har rätt att lämna in skriftlig protest. Detta sker till Tävlingsledningens kontaktpersoner, som sedan tar hjälp med beslut från övriga i styrelsen och kommittén.

Säkerhet:
·         Radiotrafik sker på kanal 72, nödrop även på kanal 16.
·         Alla team måste ha med sig minst en mobiltelefon. Numret till denna måste uppges vid anmälan.
·         Flytoverall eller flytväst måste bäras av samtliga deltagare ute på sjön.
·         Om vädret försämras kraftigt under tävlingsdagen hjälps man åt att hålla kontakt (i den mån man kan) med att meddela att alla ska ta sig iland fortast möjligt.
·         Arrangör äger rätt att kontrollera säkerheten på båtar, under hela tävlingen.
·         Alkoholförbud gäller på sjön för de tävlande.
·         Inga besök på land får ske, eller bordning till någon annan båt under tävlingstiden. Undantag är utgångshamnen, där man får gå iland, även under tävlingstiden, för toalettbesök.
·         Vid olycka frångås samtliga regler och alla måste då hjälpas åt (enligt lag) att förebygga en tragedi.
·         Vid försenad ankomst utan att tävlingsledningen informerats, får teamet själva svara för alla eventuella sjöräddningskostnader.
·         Tävlande måste följa gällande fiske/sjöfartsregler. T.ex. högerregel, köra ansvarstagande vid tävlingsstart, hålla ut för landfiskarna osv.
·         Vid opassande vindar, dimma mm. så har tävlingsledningen rätt att ställa in fisket eller skjuta på starttiden.


Allt deltagande sker på egen risk. Radiotrafik sker på VHF kanal 72. Scanna även kanal 16.

Höstfighten

Öppen släpfisketävling för alla intresserade.                                                                                         
Arrangör:
Hästholmens fiskeklubb.

Tävlingsledning:
Hästholmens fiskeklubbs aktivitetskommitté och styrelse med kontaktperson.

Plats:
Hästholmens hamn på Vätterns östra sida.

Anmälan:
Anmälan är 250 kr per Team och sker på startplatsen under morgonen. Medtag helst jämna pengar till startavgift (swish går bra med). Av startavgiften (250 kr) går 50 kr till Mer lax i Vättern http://merlaxivattern.se/ och 200 kr till priser.

Sjösättning:
Fin ramp finns i hamnen. Rampavgift (80kr vid iläggning) ingår inte i startavgiften, utan betalas i brevlåda vid rampen.

Trailerparkering:
Parkering av bil och trailar sker på anvisad plats. Ingen parkeringsavgift tas ut, då detta ingår i rampavgiften.

Förtöjning:
Gästbryggor finns att boka av hamnvärden Hans Ivarsson 070-2265644
Förbjudet att förtöja vid rampkajen. Denna kaj är bara för trailerbåtar, och snabbare i och ur lastningar.
Fartbegränsning gäller i hamnen på 3 knop.

Drivmedel:
Bränsle finns att köpa på Q-star stationen 1 km från hamnen.

Boende:
Stugor/camping finns i hamnen att boka av hamnvärden Hans Ivarsson 070-2265644


Hålltider:

07.00-07.30                         
Anmälan och utlämning av regelpapper och startbricka.

07.35                                  
Kaptensmöte sedan fri start efter det. Obligatorisk närvaro av teamets kapten.     

16.30 Senast!                 
Målgång. Startbrickor måste vara inlämnade på tavlan. Ej inlämnad startbricka innan 16.30 innebär diskning ur tävlingen.


Invägning:
·         Invägningen börjar ca kl.16.40

·         Fisk som får vägas in är: Lax minst 62cm, Öring minst 52cm, Röding minst 52cm och Sik minst 40cm. Mätning sker i naturligt tillstånd (dvs. ej ihopvikt stjärtfena). 

·        Max 6st fiskar får dödas/per team, var av max 4st får vara rödingar även om man är fler en 2st personen i båten. Ensamfiskare max 3st, var av max 2st får vara rödingar. Inga fiskar som fångas får sumpas i båten under dagen, utan väljer man att ha kvar en fisk så skall den dödas. 

·         Poängberäkning kommer att ske vid invägning. Alltså 20 poäng per godkänd fisk och 10 poäng per kilo invägd fisk, högst sammanlagd poängsumma under dagens fiske vinner.


Övriga regler för tävlingen:
·         Tävlingen är öppen för alla, och ända tillåtna fångstmetoder är trollingfiske och släpfiske utter (lod eller yt) efter båt.  

·         Ensamfiskare är välkomna att delta.

·         Max 10st beten i vattnet samtidigt/båt och max 10st spön får föras med ut i båten.

·         Vid anmälan lämnas startbrickor ut. Minst ett mobilnummer/team måste anges vid anmälan för att få starta.

·         Övriga regler enligt fiskestadgan för Vättern. Regelblad, Sportfiska rätt på Vättern. och Karta över fredningsområden.Priser:
Prisutdelning sker efter avslutad invägning.

De pengar som kommer in på startavgifterna, minus MLiV pengarna, delas ut i någon form av pris till de 3st team som har tagit mest poäng i tävlingen + ett pris för tävlingens tyngsta fisk

Även plaketter till det team som får mest poäng av startande team.Uteslutande ur tävling:

·         Bryter mot tävlingsreglerna.
·         Bryter mot gällande sjöfartsregler.
·         Bryter mot gällande fiskeregler.
·         Arrangör äger rätt att kontrollera båtar, redskap och fångst under hela tävlingen.
·         Startande har rätt att lämna in skriftlig protest. Detta sker till Tävlingsledningens kontaktpersoner, som sedan tar hjälp med beslut från övriga i styrelsen och kommittén.


Säkerhet:

·         Radiotrafik sker på kanal 72, nödrop även på kanal 16.
·         Alla team måste ha med sig minst en mobiltelefon/båt. Numret till denna måste uppges vid anmälan.
·         Flytoverall eller flytväst måste bäras av samtliga deltagare ute på sjön.
·         Om vädret försämras kraftigt under tävlingsdagen hjälps man åt att hålla kontakt (i den mån man kan) med att meddela att alla ska ta sig iland fortast möjligt.
·         Arrangör äger rätt att kontrollera säkerheten på båtar, under hela tävlingen.
·         Alkoholförbud gäller på sjön.
·         Inga besök på land får ske, eller bordning till någon annan båt under tävlingstiden. Undantag är utgångshamnen, där man får gå iland, även under tävlingstiden, för toalettbesök.
·         Vid olycka frångås samtliga regler och alla måste då hjälpas åt (enligt lag) att förebygga en tragedi.
·         Vid försenad ankomst utan att tävlingsledningen informerats, får teamet själva svara för alla eventuella sjöräddningskostnader.
·         Tävlande måste följa gällande fiske/sjöfartsregler. T.ex. högerregel, köra ansvarstagande vid tävlingsstart osv.
·         Vid kraftiga vindar eller åska mm. så har tävlingsledningen rätt att ställa in fisket eller skjuta på starttiden.


Allt deltagande sker på egen risk. Radiotrafik sker på VHF kanal 72. Scanna även kanal 16.Mörkerhugget


Öppen släpfisketävling för alla intresserade.


Arrangör: 

Tävlingsledning:
Hästholmens fiskeklubbs aktivitetskommitté och styrelse med kontaktperson.


Plats:
Hästholmens hamn
Öppna toaletter och dricksvatten finns till förfogande i Hästholmens hamn.

Anmälan:
Anmälan 250 kr/team sker i Hästholmens hamn (Renshuset) kl. 06.45 - 07.30. Vid anmälan lämnas startbrickor ut. Fri start efter kaptensmötet som sker 07.35. Medtag helst jämna pengar till startavgiften. 50kr/team av inkomna startavgifter skänks till Mer lax i Vättern stiftelsen  http://merlaxivattern.se/

Sjösättning:
Fin uppvärmd ramp finns i hamnen. Rampavgift (80kr vid iläggning) ingår inte i startavgiften, utan betalas i brevlåda vid rampen eller via Swish.

Trailerparkering:
Parkering av bil och trailar sker på anvisad plats.

Förtöjning:
Förbjudet att förtöja vid rampkajen. Denna kaj är bara för trailerbåtar, och snabbare i och ur lastningar. Tomma båtplatser utan förtöjningtampar går bra att användas efter sjösättning och innan upptagning. Fartbegränsning gäller i hamnen på 3 knop.

Drivmedel:
Bränsle finns att köpa på Q-star stationen 1 km från hamnen.

Boende:
Stugor/camping finns i hamnen att boka.

Fisketider:
Start: Fri start efter kaptensmötet som sker kl.07.35
Målgång: Teamets startbricka måste hänga på bricktavlan i Renshuset senast kl.16.30, annars diskas teamet.

OBS!
Alla team måste hänga upp sin bricka senast kl. 16.30, oavsett man har någon fisk att väga in eller ej. 

Invägning:
·         Invägningen börjar ca kl.16.45

·         Fisk som får vägas in är: Öring minst 52cm, Lax minst 62cm och Sik minst 40cm. Mätning sker i naturligt tillstånd (dvs. ej ihopvikt stjärtfena). 

·        Max 6st fiskar får dödas/per team. Ensamfiskare max 3st. Inga fiskar som fångas får sumpas i båten under dagen, utan väljer man att ha kvar en fisk så skall den dödas. 

·         Poängberäkning kommer att ske vid invägning. Alltså 20 poäng per godkänd fisk och 10 poäng per kilo invägd fisk, sammanlagd poängsumma under dagars fiske avgör Mörkerhugget.

Övriga regler för tävlingen:
·         Tävlingen är öppen för alla, och ända tillåtna fångstmetoder är trollingfiske och släpfiske utter (lod eller yt) efter båt.  

·         Ensamfiskare är välkomna att delta.

·         Max 10st beten i vattnet samtidigt/båt och max 10st spön får föras med ut i båten.

·         Vid anmälan lämnas startbrickor ut. Minst ett mobilnummer/team måste anges vid anmälan för att få starta.

·         Kort kaptensmöte sker vid renhuset kl.07.35 på morgon, obligatorisk närvaro av teamets kapten.

·         Övriga regler enligt fiskestadgan för Vättern. Regelblad, Sportfiska rätt på Vättern. och Karta över fredningsområden.


Priser:
1:a plats        Plaketter + pengar/sponsorpriser
2:a – 4 plats Pengar/sponsorpriser

Uteslutande ur tävling:
·         Bryter mot tävlingsreglerna.
·         Bryter mot gällande sjöfartsregler.
·         Bryter mot gällande fiskeregler för Vättern.
·         Arrangör äger rätt att kontrollera båtar, redskap och fångst under hela tävlingen.
·         Startande har rätt att lämna in skriftlig protest. Detta sker till Tävlingsledningens kontaktpersoner, som sedan tar hjälp med beslut från övriga i styrelsen och kommittén.

Säkerhet:
·         Radiotrafik sker på kanal 72, nödrop även på kanal 16.
·         Alla team måste ha med sig minst en mobiltelefon. Numret till denna måste uppges vid anmälan.
·         Flytoverall eller flytväst måste bäras av samtliga deltagare ute på sjön.
·         Om vädret försämras kraftigt under tävlingsdagen hjälps man åt att hålla kontakt (i den mån man kan) med att meddela att alla ska ta sig iland fortast möjligt.
·         Arrangör äger rätt att kontrollera säkerheten på båtar, under hela tävlingen.
·         Alkoholförbud gäller på sjön för de tävlande.
·         Inga besök på land får ske, eller bordning till någon annan båt under tävlingstiden. Undantag är utgångshamnen, där man får gå iland, även under tävlingstiden, för toalettbesök.
·         Vid olycka frångås samtliga regler och alla måste då hjälpas åt (enligt lag) att förebygga en tragedi.
·         Vid försenad ankomst utan att tävlingsledningen informerats, får teamet själva svara för alla eventuella sjöräddningskostnader.
·         Tävlande måste följa gällande fiske/sjöfartsregler. T.ex. högerregel, köra ansvarstagande vid tävlingsstart, hålla ut för landfiskarna osv.
·         Vid opassande vindar, dimma mm. så har tävlingsledningen rätt att ställa in fisket eller skjuta på starttiden.Allt deltagande sker på egen risk. Radiotrafik sker på VHF kanal 72. Scanna även kanal 16.

Nyårslaxen
                                                      
Öppen laxfisketävling för släpfiskare, där 50% av startavgifterna går till Mer lax i Vättern.

Arrangör: 
Hästholmens fiskeklubb.

Tävlingsledning:
Hästholmens fiskeklubbs aktivitetskommitté och styrelse med kontaktpersoner.

Plats:
Hästholmens hamn
Öppna toaletter och dricksvatten finns till förfogande i Hästholmens hamn.

Anmälan släpfiskare:
Anmälan 200kr/team sker i Hästholmens hamn (Renshuset) kl. 07.00 - 07.30. Vid anmälan lämnas startbrickor ut. Fri start efter kaptensmötet som sker 07.35. Medtag helst jämna pengar till startavgift.

Sjösättning:
Fin uppvärmd ramp finns i hamnen. Rampavgift (80kr vid iläggning) ingår inte i startavgiften, utan betalas i brevlåda vid rampen eller via Swish.

Trailerparkering:
Parkering av bil och trailar sker på anvisad plats.

Förtöjning:
Förbjudet att förtöja vid rampkajen. Denna kaj är bara för trailerbåtar, och snabbare i och ur lastningar. Tomma båtplatser utan förtöjningtampar går bra att användas efter sjösättning och innan upptagning. Fartbegränsning gäller i hamnen på 3 knop.

Drivmedel:
Bränsle finns att köpa på Q-star stationen 1 km från hamnen.

Fisketider:
Start: Fri start efter kaptensmötet som sker kl.07.35
Målgång: Teamets startbricka måste hänga på bricktavlan i Renshuset senast kl.16.00, annars diskas teamet.

Invägning:
Invägning av lax börjar ca kl.16.15.
Endast en Lax per team får vägas in.
Minimimått 62 cm. Mätning sker i naturligt tillstånd (dvs. ej ihopvikt stjärtfena).

Regler för tävlingen:
·         En öppen laxfisketävling där största lax vinner.

·         50 % av startavgiften går till Mer lax i Vättern http://merlaxivattern.se/ och 50 % går till vinnaren av tyngsta laxen.

·         Endast en Lax per team får vägas in, och ensamfiskare är välkomna.

·         Vid anmälan lämnas startbrickor ut. Minst ett mobilnummer/båt måste anges vid anmälan för att få starta.

·         Kort kaptensmöte sker vid renhuset kl.07.35 på morgon, obligatorisk närvaro av teamets kapten.

·         Ända tillåtna fångstmetoder är trollingfiske och släpfiske utter (lod eller yt) efter båt. Max 10st beten i vattnet samtidigt.

·         Övriga regler enligt fiskestadgan för Vättern. Regelblad, Sportfiska rätt på Vättern. och Karta över fredningsområden.

·         Tävlingsdeltagare som bryter mot tävlingsbestämmelserna eller gällande bestämmelser för fiske och sjöfart utesluts ur tävlingen. Arrangör äger rätt att kontrollera båtar, redskap och fångst under hela tävlingen.

·         Vid inställd tävling på grund av dåligt väder, så skjuts tävlingen fram till reservdagen.

Priser:
1:a plats        50% av inkomna startavgifter går till vinnaren av största laxen.
2-3 plats        Sponsorpriser

Uteslutande ur tävling:
·         Bryter mot tävlingsreglerna.
·         Bryter mot gällande sjöfartsregler.
·         Bryter mot gällande fiskeregler för Vättern.
·         Arrangör äger rätt att kontrollera båtar, redskap och fångst under hela tävlingen.
·         Startande har rätt att lämna in skriftlig protest. Detta sker till Tävlingsledningens kontaktpersoner, som sedan tar hjälp med beslut från övriga i styrelsen och kommittén.

Säkerhet:
·         Radiotrafik sker på kanal 72, nödrop även på kanal 16.
·         Alla team måste ha med sig minst en mobiltelefon. Numret till denna måste uppges vid anmälan.
·         Flytoverall eller flytväst måste bäras av samtliga deltagare ute på sjön.
·         Om vädret försämras kraftigt under tävlingsdagen hjälps man åt att hålla kontakt (i den mån man kan) med att meddela att alla ska ta sig iland fortast möjligt.
·         Arrangör äger rätt att kontrollera säkerheten på båtar, under hela tävlingen.
·         Alkoholförbud gäller på sjön.
·         Inga besök på land får ske, eller bordning till någon annan båt under tävlingstiden. Undantag är utgångshamnen, där man får gå iland, även under tävlingstiden, för toalettbesök.
·         Vid olycka frångås samtliga regler och alla måste då hjälpas åt (enligt lag) att förebygga en tragedi.
·         Vid försenad ankomst utan att tävlingsledningen informerats, får teamet själva svara för alla eventuella sjöräddningskostnader.
·         Tävlande måste följa gällande fiske/sjöfartsregler. T.ex. högerregel, köra ansvarstagande vid tävlingsstart, hålla ut för landfiskarna osv.
·         Vid opassande vindar, dimma mm. så har tävlingsledningen rätt att ställa in fisket eller skjuta på starttiden.


Allt deltagande sker på egen risk. Radiotrafik sker på VHF kanal 72. Scanna även kanal 16.