Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

19 februari 2013

Klubbdekaler

Nu har klubbdekalerna anlänt. De är 200 mm breda och 118 mm höga.
Dessa finns nu hos Ordföranden och Kassören.
Pris: 30 kr/st eller 4 st för 100 kr.