Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

27 juli 2018

Lite ny info inför KM.

På grund av risk för oss åska under helgen så har ett enhetligt möte beslutat att ta bort morgondagens gångtid och börja fisketiden på tävlingen vid 8.30.

 

Om vi blir tvungna att bryta på grund av väder så räknas km tävlingen oavsett fisketiden. Och om tävlingen bryts via VHF:en så ska alla båtar vara inne med sin bricka inom 45 min.