Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

28 december 2014

Stegborg

Nu blir Fredrik Stegborg som skänkte 100000 kr till Mer Lax i Vättern medlem i Hästholmens Fiskeklubb.