Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

10 december 2014

Inbjudan till Nyårslaxen i Hästholmen.


Tävlingsdag 26 dec (annandag jul), med reservdag den 27 dec

·         En öppen laxfisketävling för allmänheten, där både trollingbåtar och landfiskare är välkomna att tävla i samma tävling. Största lax vinner.

·         50 % av startavgiften går till Mer lax i Vättern http://merlaxivattern.se/ och 50 % går till vinnaren av tyngsta laxen.

·         Målgång är kl. 16.00. Då ska trollingteamens startbrickor vara lämnade på tavlan, och landfiskarna ska finnas på plats i renshuset. Ej inlämnade startbrickor, eller landfiskare på plats senast 16.00, utesluts ur tävlingen.

·         Endast en lax per team/landfiskare får vägas in. Minimimått 62 cm. Mätning sker i naturligt tillstånd (dvs. ej ihopvikt stjärtfena).


Anmälan: 200 kr per team/landfiskare:

Släpfiskare:
Anmälan sker i Hästholmens hamn (Renshuset) kl. 07.00 - 07.30. Vid anmälan lämnas startbrickor ut. Fri start efter kaptensmötet som sker kl. 07.35 Medtag helst jämna pengar till startavgift.

Landfiskare:
Anmälan kan ske på 2 olika sätt.
Antingen anmälan i Hästholmens hamn (Renshuset) mellan kl. 07.00 - 07.30 precis som släpfiskarna, eller så kan man föranmäla sig genom att sätta in 200kr på Plusgiro 4047410-8

Vid anmälan genom plusgiro måste man skriva med namn, ort, mobilnummer och email vid inbetalningen. Om man inte får med all text så räcker det med namn, men då måste man mejla övriga uppgifter till Jonasneth@gmail.com i efterhand.
OBS! Pengarna måste vara bokförda på kontot senast den 22 dec.

Fri start gäller för föranmäld landfiskare. Detta innebär att man kan åka ut till sin klippa när man vill på morgonen/natten och börja fiska direkt när morgonen gryr :)

Mer info och utförligare regler under fliken (sidan) Tävlingsregler
Lite mer som händer:
·         Tävlingen "Gissa största fisk" kommer att ske. 50kr/gissning.
·         Mer lax i Vättern dekalen för 2015 har kommit. Denna får man som kvitto om man väljer att skänka 300kr till MLiV-stiftelsen.

Sponsorer för tävlingen


Varmt välkomna till julhelgens största laxfisketävling!