Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

20 december 2013

Storsponsor till Mer lax i Vättern

Idag kom det in 100000 kr till MliV konto.
Det är Stegeborgs EL-evator som nu har sponsrat med så mycket pengar.