Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

9 december 2013

Nyårslaxen 26/12 - 2013

Torsdag den 26/12 - 2013 är det dags för 50/50 medlemstävlingen Nyårslaxen. Reservdagar kan ev. bli 27 eller 28/12.
Tävlingen är både för trollingfiskare och landfiskare.
Tävling för medlemmar i Hästholmens Fiskeklubb. Minst en medlem per båt. Nytt medlemskap kan lösas vid anmälan.

Anmälan kostar 200 kr per Team/landfiskare.

50 % av startavgiften går till Mer lax i Vättern och 50 % till tyngsta lax.
Anmälan sker vid hamnkontoret i Hästholmen 26/12 från kl. 06.30 - 07.30.
Vid anmälan delas startbrickor ut. Fri start direkt efter anmälan.
Målgång kl. 15.30. Då ska samtliga startbrickor vara inlämnade. Ej inlämnade starbrickor kl. 15.30 utesluts ur tävlingen.
Invägning påbörjas kl. 15.30 och prisutdelning sker direkt efter avslutad invägning.

Endast 1 lax per team/landfiskare får vägas in.
Minimimått 62 cm. (Ovikt stjärtfena)

Övriga regler enligt fiskestadgan Vättern.

Senast kl. 19.00 den 25/12 läggs info. ut här om tävlingen blir framflyttad p.g.a. blåst, sträng kyla eller frusen hamn.

Deltagande sker på egen risk.

Övriga frågor - Magnus Tel: 070 - 2092057