Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

29 oktober 2013

Vindmätaren trasig

Vindmätaren i hamnen visar nu vindstilla vilket inte stämmer. Vindmätaren slutade att fungera inatt när stormens vind var 30,4 sek/m.