Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

25 oktober 2013

Info.

Klubbtröjorna som vi har beställt ska enligt uppgift vara klara i början på nästa vecka. Glöm inte att klubbtröjorna ska betalas senast idag.
Klubben har nu köpt in en våg och startbrickor m.m. Mer info. om detta på nästa klubbmöte den 22 november.
Vi har ännu inte fått tävlingsregler m.m från arrangerande klubb till Klubbfighten i Vänern nästa helg. Info. läggs ut här så fort vi fått den.
Just nu ser det ut som att vi kan bli 11 båtar från klubben som åker till Laxhall.