Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

9 april 2013

Grand Slam och KM

Dags igen att göra ett nytt försök att genomföra samkörningen av Grand Slam och klubbens Vinter KM nu på lördag den 13/4. Reservdag den 14/4. Just nu ser det lovande ut.

Inbjudan Grand Slam.

Trollingtävling Grand Slam 2013 kommer att genomföras i Hästholmen lördagen den 13 april 2013. Reservdag 14 april.
Grand Slam kallas det när man under ett och samma fiskepass får 1 Lax, 1 Öring och 1 Röding.
Anmälan kostar 200 kr. per Team och sker 13/4 från kl. 07.15 i Hästholmens hamn vid hamnkontoret i byggnaden närmast båtkranen. Medtag helst jämna pengar till startavgift. Vid anmälan lämnas startbrickor ut.
Kort kaptensmöte sker utanför hamnkontoret kl. 08.00 då anmälan ska vara klar. Fri start efter avslutat kaptensmöte.
Målgång är kl. 16.30. Då ska startbrickor vara lämnade på tavlan.
Ej lämnade startbrickor kl. 16.30 utesluts ur tävlingen.
Invägning påbörjas kl. 16.30 vid hamnkontoret och prisutdelning sker snarast därefter utanför hamnkontoret.
Fångstbegränsning:
Max 6 st. fångade och ilandförda fiskar per team. Minimimått - Lax 62 cm, Öring 52 cm och Röding 52 cm. OBS. Endast en Röding per Team får vägas in. Lekfärgad fisk vägs inte in.
Övriga regler enligt fiskestadgan för Vättern.
Poängberäkning:
20 poäng per godkänd fisk, 10 poäng per kilo invägd fisk och ytterligare 100 poäng om man väger in en Grand Slam.
Info. kommer längre fram att läggas ut här om tävlingen blir av eller uppskjuten p.g.a. blåst m.m.
Inget krav på medlemskap i klubben för deltagande. Medlemskap går att lösa vid anmälan för de som vill.


Ola's Sportfiske i Motala sponsrar tävlingen med fina priser.

Vid ev. frågor ring Magnus Tel: 070-2092057

Deltagande sker på egen risk


Välkomna

Inbjudan KM.

Anmälan kostar 100 kr.
Samma regler gäller i detta KM som i Grand Slam eftersom de samkörs.
Namnet på Teamet som anmäls i Km:et ska alltid tillhöra en medlem i klubben.
Ensamfiskare är välkomna att delta, bara man är medlem.

Medlemskap i klubben för nya medlemmar går att lösa vid anmälan.

Klubbdekaler finns att köpa vid anmälan.

Ödeshögs JärnEnergihusetDyk & Sjöliv i Hästholmen och Trako sponsrar med priser till KM.

Vid ev. frågor ring Magnus Tel: 070-2092057

Deltagande sker på egen risk.


Välkomna