Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

21 april 2013

Fina östersjölaxar

Peter i Team Rödingen till vänster med en lax på 15,06 kg.
Tomas "Tummen" Andersson i mitten med en lax på 16,16 kg. Den är nu årets klubbrekord på östersjölax.
Håkan i Team Nordling till höger med en lax på 14,1 kg.
Samtliga fiskar togs igår.