Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

21 januari 2023

Resultat Vinter KM 2023

Lyfter hatten för första pristagare Jonas Neth och Pelle Henningsson, Team Hang Over. Ett stort GRATTIS till er! Andrapriset gick till Team Joker och tredjepriset till Team Bottennappet. Väl fiskat av er också!! Totalt 12 båtar kom till start och nio fiskar vägdes in.