Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

1 maj 2020

Provfiskare sökes och avstängning av gator på gång i Hästholmen!


Vi börjar med info från Ödeshögsbostäder:

Avstängning av Hamngatan från 4 maj
På grund av asfaltsarbete och läggning av smågatsten kommer del av Hamngatan stängas av för trafik från den 4 maj. Berört område är från Hamngatans nedre del ner till hamnområdet. Avstängningen beräknas pågå cirka tre veckor. Följ skyltar för alternativ väg ner till hamnområdet.Och så kommer lite info från Länsstyrelsen via Alf:

Provfiske
Länsstyrelsen skall i år provfiska på strandnära grunt vatten, vilket inte har skett på många år. Under tre dagar i följd skall det ske, någon gång under vecka 31-33. 18 nät skall ligga ute en natt.

Platserna är: Omberg, Medhamra och Rinken, varav en plats skall utgöra basen.

Länsstyrelsen söker några frivilliga som är villiga att hjälpa till med att plocka fisk ur näten, mäta och väga etc.

Kanske du tycker det kan vara intressant att hjälpa till en eller flera dagar? Mer detaljerad info kommer senare.
Anmälan till: Alf Hultqvist Tel. 070-565 36 81


Foto Länsstyrelsen