Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

6 april 2019

Omläggning av vatten och avlopp.

På måndag den 8/4 så är det inte möjligt att använda renshuset pga att kommunen lägger om avloppsnätet i hamnen. Men det är helt ok att rampa båtar. Allt ska vara igång så att det går att använda på tisdag igen.