Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

19 februari 2019

Rampen i Hästholmen är stängd!

Viktig info från Ödeshögsbostäder:

Båtrampen helt avstängd imorgon onsdag 20 februari, i Hästholmens hamn pga grävning VA-arbete. Det grävs av helt vid rampen så inga ekipage kan rampa i eller ur sin båt denna dag.
 
 
Det kommer framöver fortsättas med grävning i hamnområdet, minst hela mars månad. Om någon planerar att exempelvis rampa i/ur och vill förvissa sig om just dagsaktuellt läge om framkomlighet i hamnområdets olika delar – kontakta Ödeshögsbostäder på dels växelnr 0144-353 00 eller hamnkontoret 0144-353 11 eller arbetsledare Torgny.