Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

17 januari 2017

HFK:s Vinter KM 21 jan

Lördag den 21 januari kommer årets vinter KM att köras i Hästholmen. Reservdag söndag den 22 jan.
  • Anmälan kostar 200 kr per Team och sker i klubblokalen i Hästholmen mellan kl.07.30 till kl.08.00. Vid anmälan delas startbrickor ut. Av dessa 200kr så går 50kr till Mer lax i Vättern.
  • Tävlingen är bara för medlemmar, och ända tillåtna fångstmetoder är trollingfiske och släpfiske utter (lod eller yt) efter båt. Ensamfiskare välkomna.
  • Medlemsavgift för år 2017 ska vara betald för deltagande i tävlingen. För er som inte har betalat in än så går det bra att göra det vid anmälan.
  • Kaptensmöte ca 08.05 utanför renshuset, och sedan fri start.
  • Målgång är kl. 16.00. Då ska samtliga startbrickor vara inlämnade på tavlan.
  • Ej inlämnade startbrickor kl. 16.00 utesluts ur tävlingen.
  • Minst en person i båten måste vara medlem i klubben för att Teamet ska få deltaga. Medlem tävlar under sitt eget Team namn även om inte egen båt används.
  • Fisk som får vägas in är: Röding och Öring minst 52cm, Lax minst 62cm och Sik minst 40cm. Ingen lekfärgad fisk av öring och röding får vägas in. 

Fullständiga regler finns under fliken Tävlingsregler

Tävlingsledning för frågor:
Magnus Pettersson Tel: 076-9426464
Henrik Strand Tel: 070-5177475


Övrigt som händer på lördagen är: 

-Gissa största fisken tävlingen. 50kr/gissning.

-Lösa nytt medlemskap i HFK.

-Betala medlemsavgift 2017 till HFK för dom som är medlemmar.

-Mer lax i Vättern dekal 2017 och MliV wobbler finns att få som kvitto, vid bidrag om 300/500kr eller mer till stiftelsen.Varmt välkomna gamla som nya medlemmar!