Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

12 november 2016

Mörkerhugget 19/11

Mörkerhugget 19 november, med reservdag 20 nov.
Fredag kväll den 18:e november kl. 18.30 träffas dom HFK-medlemmar som vill i båtklubbens klubblokal där det blir en info. kväll med Rädda Vättern. 
 
Lördag den 19:e november kommer Hästholmens Fiskeklubb (HFK) bjuda in till en öppen trollingtävling i vintermörkret, för allmänheten. Vid dåligt väder är söndagen den 20 nov. reservdag.

-Anmälan 250 kr/team sker i Hästholmens hamn (Renshuset) kl. 06.45 - 07.30. Vid anmälan lämnas startbrickor ut. Fri start efter kaptensmötet som sker 07.35. Medtag helst jämna pengar till startavgiften. 50% av startavgifterna går till priser och 50 kr/team skänks till Mer lax i Vättern stiftelsen http://merlaxivattern.se/

-Kaptensmöte kl. 07.35 utanför renshuset och sedan fri start.

-Målgång är kl. 16.30. Då ska samtliga startbrickor vara inlämnade på tavlan.

-Tävlingen är öppen för alla, och ända tillåtna fångstmetoder är trollingfiske och släpfiske utter (lod eller yt) efter båt. Ensamfiskare välkomna.

-Fisk som får vägas in är: Röding och Öring minst 52 cm, Lax minst 62 cm och Sik minst 40 cm. Ingen lekfärgad fisk av öring och röding får vägas in.   

Fullständiga regler finns under fliken Tävlingsregler,
För frågor:
Magnus Gustavsson 070 2092057, teamgesse@live.se 
Magnus Pettersson 076 9426464 , mpdaly72@hotmail.com


Övrigt som händer på lördagen är: 

-Gissa största fisken tävlingen. 50kr/gissning.

-Lösa nytt medlemskap i HFK.

-Betala medlemsavgift 2016 till HFK för dom som är medlemmar. (inget krav att vara medlem för att tävla på Mörkerhugget)

-Mer lax i Vättern dekal 2015 och MliV wobbler finns att få som kvitto, vid bidrag om 300/500kr eller mer till stiftelsen.


Varmt välkomna till en släpfisketävling på årets mörkaste tid!