Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

11 maj 2016

Nattdraget 2016

Lördag 14/5 kl 18.00 tänder vi grillarna för de som känner att de vill umgås lite innan tävling! Ta med vad ni vill grilla och dricka så har klubben resten. Hoppas att så många som möjligt kan delta.
Glöm inte att föranmäla er också om ni vill ha frukost!Släpfisketävling som arrangeras tidig morgon den 15 maj för medlemmar i HFK. Efter tävlingen avnjuts gemensam frukost med prisutdelning :)

För fullständiga regler se fliken Tävlingsregler på våran blogg.


Nedan ser ni upplägget av tävlingen i korthet:

Anmälan:
Betalning 200 kr/team sker i Hästholmens hamn (Klubblokalen) kvällen innan kl.19-21 eller kl.02.45 - 02.55 tävlingsmorgonen. Vid betalningen lämnas startbrickor ut. Fri start kl 03.00. Medtag helst jämna pengar till startavgift. 50kr av startavgiften/team går till Mer lax i Vättern http://merlaxivattern.se/ och återstående 150 kr till priser och frukost.

Då det ingår frukost som avnjuts efter att tävlingen är avslutad (ca 09.30) i startavgiften, så måste en föranmälan ske för att klubben ska veta hur mycket mat som ska köpas in.
Föranmälan om att ni kommer, och hur många i teamet, görs till Henrik senast 12.00 dagen innan.

Fisketider:
Start: Fri start kl.03.00
Målgång: Teamets startbricka måste hänga på bricktavlan i Renshuset senast kl.09.00, annars diskas teamet.

Invägning:
·         Invägningen börjar ca 09.10

·         Fisk som får vägas in är: Röding och Öring minst 52cm, Lax minst 62cm och Sik minst 40cm. Mätning sker i naturligt tillstånd (dvs. ej ihopvikt stjärtfena). OBS. Max 4 rödingar/team får vägas in vid 2 personer eller mer i båten. Max 2 rödingar vid ensamfiske, enligt Vätternstadgarna.

·         Max 6 fiskar får vägas in, och det team som har störst sammanlagd vikt på sina fiskar vinner Nattdraget.

Övriga regler för tävlingen:
·         Minst en person i båten måste vara medlem i klubben för att Teamet ska få delta. Namnet på Teamet som anmäls i Km:et ska alltid tillhöra en medlem i klubben.

·         Ensamfiskare är välkomna att delta, bara man är medlem.

·         Max 6st fiskar av röding, öring och lax får dödas/per team, även om man är fler en 2 personen i båten. Ensamfiskare max 3st.

·         Max 10st beten i vattnet samtidigt/båt och max 10st spön får föras med ut i båten.

·         Vid betalning lämnas startbrickor ut. Minst ett mobilnummer/team måste anges vid anmälan för att få starta.

·         Ända tillåtna fångstmetoder är trollingfiske och släpfiske utter (lod eller yt) efter båt.

·         Övriga regler enligt fiskestadgan för Vättern. Regelblad, Sportfiska rätt på Vättern. och Karta över fredningsområden.

Priser:
1-3 plats får utdelat pengapriser av inkomna startavgifter (120kr/startande team)  


Varmt välkomna till en riktig morgontävling!


PS.
Nu finns även fullständiga regler för klubbtävlingen i Hjo 6 Juni färdiga.
Se fliken Tävlingsregler på våran blogg. Mer om upplägget under denna helgen kommer senare :)