Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

26 augusti 2015

Klubbfight Motala!


Vi i HFK har fått en inbjudan från Vätterns trollingklubb (VTK) att vara med i en klubbtävling som heter klubbfighten.

Klubbfighten är en tävling mellan olika trollingklubbar runt om Vänern och Vättern, och å
rets tävling arrangeras av VTK med utgångshamn Tegelviken (Motala)

Vi är idag några team som räknar med att åka upp om det blir bra vindar. Mer info finns på http://vatterntrollingklubb.blogspot.se/


Vid frågor och intresseanmälan kontakta Jonas i Tranås på 070-8975277 eller jsa@ho.tranas.se