Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

18 mars 2015

Byggmöte

Ikväll har Hästholmens Fiskeklubb och Fiskamnsföreningen haft ett möte ang. altanbygget som ska byggas mellan renshuset och båthusen.
Beslut på byggstart togs och det blir torsdag den 26/3 från kl. 15.00 och även senare för de medlemmar som kan komma och hjälpa till.
Först kommer markförarbete att ske.
Redskap kommer att finnas på plats.
Fler byggdagar blir det sen och mer info. kommer sen framöver.