Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

28 januari 2015

Motioner

Årsmötet närmar sig och motioner ska vara inskickade senast den 9 februari.
Motioner skickas in till någon i styrelsen.
Årsmötet blir den 11 mars. Plats och tid för årsmötet kommer senare.