Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

11 oktober 2014

Ny klubblokal

Idag har nya renshuset här i Hästholmens invigts av bl.a Landshövdingen.
Klubben har nu en klubblokal i en del av byggnaden som nu har möblerats av fiskeklubben.
Medlemmarna har nu hand om skötsel av renshuset och mer info. om detta kommer längre fram på medlemsmöte.
Så nu får vi hjälpas åt att sköta renshuset.
Info. blad finns uppsatta i renshuset med ordningsregler m.m. Viss uppdatering kommer på dessa inom kort. Läs dessa info. blad vid besök i renshuset.

Välkomna till nya renshuset som nu är öppet för användning.

Landshövdingen Elisabeth Nilsson klipper band.
Klubbens nya lokal.
Finns även ett minikök i lokalen.
Nyasfalterat och fint.
Ett kort möte efter avslutad invigning.
Fint renshus.
Sponsorer där fiskeklubben är med.
Stort tack till alla medlemmar som hjälpte till under dagens invigning.