Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

11 februari 2014

Grand Slam 8/3 - 2014

Inbjudan Grand Slam

Tävlingen Grand Slam 2014 kommer att genomföras i Hästholmen lördagen den 8:e mars 2014. Reservdag 9:e mars.
Grand Slam kallas det när man under ett och samma fiskepass får 1 Lax, 1 Öring och 1 Röding.
Anmälan kostar 250 kr. per Team och sker 8/3 från kl. 07.45 - 08.30 i Hästholmens hamn vid hamnkontoret i byggnaden närmast båtkranen. Medtag helst jämna pengar till startavgift.

50 kr av startavgiften går till Mer lax i Vättern.
Vid anmälan lämnas startbrickor ut.
Kort kaptensmöte sker utanför hamnkontoret kl. 08.30 då anmälan ska vara klar. Fri start efter avslutat kaptensmöte.
Målgång är kl. 16.30. Då ska startbrickor vara inlämnade på tavlan.
Ej inlämnade startbrickor kl. 16.30 utesluts ur tävlingen.
Invägning påbörjas kl. 16.30 vid hamnkontoret och prisutdelning sker snarast därefter utanför hamnkontoret.


Fångstbegränsning:
Max 6 st. fångade och ilandförda fiskar per team. Ensamfiskare max 3 fiskar.

Max 4 rödingar per båt. Ensamfiskare max 2 rödingar.
Minimimått - Lax 62 cm, Öring 52 cm och Röding 52 cm. Fisk mäts med ovikt stjärtfena.
Lekfärgad fisk vägs inte in. Gäller röding och öring.
Övriga regler enligt fiskestadgan för Vättern.


Poängberäkning:
20 poäng per godkänd fisk, 10 poäng per kilo invägd fisk och ytterligare 100 poäng om man väger in en Grand Slam.
Info. kommer längre fram att läggas ut här om tävlingen blir av eller uppskjuten p.g.a. blåst m.m.
Inget krav på medlemskap i klubben för deltagande. Medlemskap går att lösa vid anmälan för de som vill.


Sponsorer till Grand Slam tävlingen är - Ola's Sportfiske i Motala, Gladsax Fiske, LMP, Trako och Rasta Ödeshög.

Vid ev. frågor ring Magnus Tel: 070-2092057

Deltagande sker på egen risk


Välkomna