Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

8 mars 2013

Grand Slam och KM inställt

Ett tungt beslut har nu tagits att vi tvingas flytta fram tävlingarna p.g.a isläget i hamnen. En del båtar kommer inte ens ut från sina båtplatser nu.
Även mycket drivis ute i sjön ställer till med problem.
Nu flyttas tävlingarna fram en vecka i taget tills vi kan köra.