Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

8 maj 2013

Kacke 40 år

Idag fyller Kristian (Kacke) i Team Wile'n 40 år.
Hästholmens Fiskeklubb gratulerar.