Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

Upplev Vättern Big Three 2018Upplev Vättern Big Three
11-12 aug 2018
Huvudsponsor för tävlingen
Klicka på loggan för att komma till butiken.

Arrangör: 
Hästholmens fiskeklubb.


Tävlingsledning:
Hästholmens fiskeklubbs aktivitetskommitté och styrelse med kontaktperson:
Johan Fridlund  070-8702775,  014240430@telia.com

Anmälan:
Anmälningsavgiften på 600 sek betalas på plats [1] klubblokal, under fredagen 10/8 kl. 19-20 eller under första tävlingsdagens morgon 07.30-08.30. Vi tar även emot Swish på plats.
Alltså ingen föranmälan. 50kr av startavgiften/team går till Mer lax i Vättern http://merlaxivattern.se/

Plats:
Hästholmens hamn på Vätterns östra sida.
Öppna toaletter och dricksvatten finns till förfogande i hamnen.

Sjösättning:
Fin ramp finns i hamnen. [2]


Trailerparkering:
Parkering av bil och trailar sker på anvisad plats. [3] Ingen parkeringsavgift tas ut.

Förtöjning:
Gästbryggor [4] finns att boka av hamnvärden Åse 076-8955036
Förbjudet att förtöja vid rampkajen. [5] Denna kaj är bara för trailerbåtar, och snabbare i och ur lastningar.
Fartbegränsning gäller i hamnen på 3 knop.

Drivmedel:
Bränsle finns att köpa på Q-star stationen 1 km från hamnen.

Boende:
Stugor/camping finns i hamnen [6]  att boka av hamnvärden Åse 076-8955036Regler för tävlingen:

·        Öppen släpfisketävling efter lax, öring och röding. Tävlingen genomförs under 2 dagar, om vädret så tillåter. Vid inställd tävling på grund av dåligt väder (hård blåst), så skjuts inte tävlingen upp till annan helg.

·        Ända tillåtna fångstmetod är trollingfiske och släpfiske utter (lod eller yt) efter båt. Max 10st beten i vattnet samtidigt.

·        Minst 2 personer/team för att få starta.

·        Vid anmälan lämnas startbrickor och startdokument ut. Minst ett mobilnummer/båt måste anges vid anmälan för att få starta.

·        Kort kaptensmöte sker vid hamnen kl. 08.30 på lördag morgon, obligatorisk närvaro av teamets kapten.

·        Fisk som får vägas in är (oavsett lekfärg):
Röding och Öring minst 52cm
Lax minst 62cm

Mätning sker i naturligt tillstånd (dvs. ej ihopvikt stjärtfena). Max 4 rödingar/team får vägas in per dag. Om det kommer en öring/röding på mätbrädan som är kortare en 50cm så diskas teamet den dagen. Likaså med en lax under 60cm.

·        Max 6st fiskar får dödas per båt, per dag. Var av max 4st får vara rödingar.
Att max 6st fiskar får dödas, även om man är fler en 2st personen i båten, är för att ge de mindre båtarna en chans också.

Inga fiskar som fångas får sumpas i båten under dagen, utan väljer man att ha kvar en fisk så skall den dödas.

·        Målgångtider är under lördagen senast kl. 17.30 och söndagen senast kl. 15.00. Fångstpåse måste alltså vara stripad med startbrickan och inlämnad i renshuset [1] innan målgångstiden, båda dagarna. Annars diskas teamet just den, eller dom dagarna som man inte hinner lämna in i tid. Även tom påse stripas med startbricka och lämnas in.

·        Poängberäkning kommer att ske vid invägning. Alltså 20 poäng per godkänd fisk och 10 poäng per kilo invägd fisk, sammanlagd poängsumma under de två dagarnas fiske vinner tävlingen.

·        Övriga regler enligt fiskestadgan för Vättern. Regelblad, Sportfiska rätt på Vättern. och Karta över fredningsområden.

·        Tävlingsdeltagare som bryter mot tävlingsbestämmelserna eller gällande bestämmelser för fiske och sjöfart utesluts ur tävlingen. Arrangör äger rätt att kontrollera båtar, redskap och fångst under hela tävlingen.
Fisketider:

Lördag  07.30-08.30            Utlämning av startkuvert + efteranmälan.
Lördag  08.30                      Kaptensmöte
Lördag  09.00                      Start bakom startbåt som tutar.
Lördag  17.30 Senast!          Målgång
Lördag  17.45-18.30            Invägning, minst en person/team måste närvara.


Söndag 07.45                      Utlämning av startbricka. Efter det så får man lämna hamnen och                                             börja fiske kl. 8.00

Söndag 15.00 Senast!         Målgång
Söndag                                15.30 Invägning minst en person/team måste närvara.


Fångstpåse måste alltså vara stripad med startbrickan och inlämnad i renshuset [1] innan målgångstiden, båda dagarna. Annars diskas teamet just den, eller dom dagarna som man inte hinner lämna in i tid. Även tom påse måste stripas med startbricka och lämnas in.
Priser:

Prisutdelning sker ca 30 min efter avslutad invägning på söndagen.

Priser:
1:a                 plats, högst sammanlagd poäng över båda dagarna vinner 10.000:-
2-5:e             plats, sponsorpriser.

Även ett pris på lördagen till lördagens största fångade röding, och ett pris på söndagen till söndagens största röding kommer att delas ut.

All eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
Uteslutande ur tävling:

·        Bryter mot tävlingsreglerna.
·        Bryter mot gällande sjöfartsregler.
·        Bryter mot gällande fiskeregler.
·        Arrangör äger rätt att kontrollera båtar, redskap och fångst under hela tävlingen.
·        Startande har rätt att lämna in skriftlig protest. Detta sker till Tävlingsledningens kontaktpersoner, som sedan tar hjälp med beslut från övriga i styrelsen och kommittén.


  

Säkerhet:

·        Radiotrafik sker på kanal 72, nödrop även på kanal 16.
·        Alla team måste ha med sig minst en mobiltelefon/båt. Numret till denna måste uppges vid anmälan.
·        Flytoverall eller flytväst måste bäras av samtliga deltagare ute på sjön.
·        Om vädret försämras kraftigt under tävlingsdagen hjälps man åt att hålla kontakt (i den mån man kan) med att meddela att alla ska ta sig iland fortast möjligt.
·        Arrangör äger rätt att kontrollera säkerheten på båtar, under hela tävlingen.
·        Alkoholförbud gäller på sjön.
·        Inga besök på land får ske, eller bordning till någon annan båt under tävlingstiden. Undantag är utgångshamnen, där man får gå iland, även under tävlingstiden, för toalettbesök.
·        Vid olycka frångås samtliga regler och alla måste då hjälpas åt (enligt lag) att förebygga en tragedi.
·        Vid försenad ankomst utan att tävlingsledningen informerats, får teamet själva svara för alla eventuella sjöräddningskostnader.
·        Tävlande måste följa gällande fiske/sjöfartsregler. T.ex. högerregel, köra ansvarstagande vid tävlingsstart osv.
·        Vid vindar över 10 m/s eller åska mm. så har tävlingsledningen rätt att ställa in fisket eller skjuta på starttiden.


Allt deltagande sker på egen risk. Radiotrafik sker på VHF kanal 72. Scanna även kanal 16.

Varmt välkomna till en sommartävling på Vätterns böljor!

Hästholmens FiskeklubbSponsorer för Upplev Vättern Big Three 2018 är:

Titta in på sponsorernas egna sidor, genom att klicka på deras logga!
Stort tack till er alla, för att ni ställer upp och gör denna tävling möjlig.