Välkommen till Hästholmens Fiskeklubb (HFK).
Hästholmens Fiskeklubb är en ideell klubb som anordnar medlemsfisketräffar och fisketävlingar inom släpfiske med båt, spinnfiske m.m samt även andra aktiviteter.
Här kommer information ut om medlemsträffar, tävlingar, möten, nyheter mm.

Årets Klubbrekord

Dessa klubbrekord kommer gälla över kalenderår från 1 Jan till sista Dec. Priserna till dessa art tävlingar kommer då att delas ut på årsmötet året efter. Bara personlig registrering av medlem.

OBS! För att anmäla en fisk som klubbrekord/årets klubbrekord måste medlemsavgiften vara betald senast dagen innan fångstillfället.

Klubbrekord i denna kategori kommer man kunna få i följande arter: Vätternröding, Vätternöring, Vätternlax och Östersjölax. Fiskarna ska vara släpfiskefångade eller landfiskefångade och Vätternrödingen och Vätternöringen får inte vara lekfärgad, vid fångst, under perioden 15 sep till 15 mars.


Regler för anmälan finns längst ner på denna sida.

Tidigare fiskar i årets klubbrekord kan ses i fliken Galleri och Klubbrekord.Vätternlax


Jonas Neth i Team Hangover fick den 3/1 - 2018 denna lax som vägde 10.51 kg.

Laxen var 97 cm lång, omkrets 59 cm. Bete - löja ytan.


Vätternröding

Ingen fisk inrapporterad än.Vätternöring

Per Henningsson i Team Tranås Trolling fick denna Öring den 10/2 - 2018.
Öringen vägde 4,16 kg och högg ytligt på en löja.
Östersjölax

Ingen fisk inrapporterad än.
Hur du rapporterar in fisk:
Vägning måste ske på land. Vägning ska ske noggrant och vikten ska anges exakt (ingen avrundning). Godkänd våg krävs för att anmäla fisk. En lista över godkända vågar finns på:


Anmälningsförfarande för Vätternlax och Östersjölax, och även anmälningsförfarande för Vätternröding och Vätternöring under tiden på året mellan 15 sep till 15 mars:

Kort måste tas med fångstman och fisk (på samma bild) som trofébild för bloggen.Om man är ensam vid fångsten skall även ett kort tas med fisk och måttband på samma bild. 
Anmälan av fisk sker till Gesse på teamgesse@live.se eller MMS till 070-2092057 senast 10 dagar efter fångsten. Vid oklarheter om fångsten beslutar styrelsen om godkännande.
Anmälningsförfarande för Vätternröding och Vätternöring under tiden på året mellan 15 sep till 15 mars:

Om det är en röding/öring som är tagen utanför en av våra anordnade släpfisketävlingar, men som vill anmälas som klubbrekord eller årets klubbrekord så måste det tas så mycket bilder på fisken (bilder även inne i munnen), att den kan bedömas som icke lekfärgad enligt gällande tävlingsregler. Alternativt att den visas upp för någon i styrelsen som bedömer den som icke lekfärgad.

Kortfattat bedöms rödingarna/öringarna i följande ordning, först utifrån blankheten (röd/gråheten). Om en fisk är blank så är den godkänd. Om det är oklart (gränsfall) så kollas grånaden i munnen, utputande anus, kraftigt skadade fenor och lekmärken (fläckar som är skadade).
Även kort måste tas med fångstman och fisk (på samma bild) som trofébild för bloggen.Om man är ensam vid fångsten skall även ett kort tas med fisk och måttband på samma bild. 
Anmälan av fisk sker till Gesse senast 10 dagar efter fångsten. Vid oklarheter om fångsten beslutar styrelsen om godkännande.